• RSKI Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Pyrzycach
 • Powiaty: stargardzki, pyrzycki, gryfiński, choszczeński, myśliborski Powiaty: stargardzki, pyrzycki, gryfiński, choszczeński, myśliborski
 • Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dobrzanach
 • Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek - najlepsza inwestycja !

     

Doradztwo

doradztwo-zaufanie ikonka

Usługi doradcze w ramach OWES, dostosowane do konkretnych potrzeb i wymogów odbiorców, skierowane są do wszystkich trzech ich grup: do osób fizycznych zainteresowanych założeniem podmiotu ekonomii społecznej, do podmiotów ekonomii społecznej nieprowadzących działalności gospodarczej oraz do podmiotów ekonomii społecznej już prowadzących działalność gospodarczą.

Zakres doradztwa obejmuje:

 • Doradztwo ogólne, świadczone przez doradcę kluczowego, obejmujące m.in.:

  – zakładanie przedsiębiorstwa społecznego (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów);
  – zakładanie podmiotów ekonomii społecznej (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów);
  – rejestrowanie działalności podmiotów ekonomii społecznej;
  – zewnętrzne finansowanie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej;
  – prowadzenie działalności statutowej podmiotów ekonomii społecznej.

 

 • Doradztwo biznesowe, obejmujące m.in.:

  – związane z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej (dopasowane dla konkretnego klienta);
  – poszukiwania partnerów, identyfikacji nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert;
  – przygotowywanie i praca nad biznes planem, negocjacje z instytucjami finansującymi.

 

 • Doradztwo specjalistyczne, w tym:

  – marketingowe, m.in.: planowanie marketingowe; kształtowanie elastyczności ofertowej; polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów; opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej przedsiębiorstw społecznych; badania rynku; wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta przez PES;
  – finansowe, m.in.: pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego), planowanie finansowe;
  – osobowe, m.in. zarządzanie organizacją; zarządzanie pracownikami; zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów;

 • Doradztwo księgowo-podatkowe, m.in.:

  – rachunkowość podmiotu ekonomii społecznej, zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością; księgowość; płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne;

 • Doradztwo prawne, m.in.:

  – prowadzenie działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstw społecznych; prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej; podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES; obowiązki pracodawcy względem pracowników;

Centrum Ekonomii Społecznej w Stargardzie
Fundacja Pod Aniołem
ul. Pierwszej Brygady 35, pok. 707
73-110 Stargard
tel.: 91 443 61 80
e-mail: ces.stargard@owes.es
www.owes.es

Centrum Ekonomii Społecznej w Gryfinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
ul. Łużycka 91, pokój nr 1
74-100 Gryfino
tel.: +48 509 456 964,
e-mail: ces.gryfino@owes.es
www.owes.es

Dobrze jest mieć ludzi, z którymi można robić rzeczy niezwykłe!