• RSKI Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Pyrzycach
  • Powiaty: stargardzki, pyrzycki, gryfiński, choszczeński, myśliborski Powiaty: stargardzki, pyrzycki, gryfiński, choszczeński, myśliborski
  • Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dobrzanach
  • Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek - najlepsza inwestycja !

     

Niezwykłe organizacje

Szablą i łukiem

Popularyzacja  i upowszechnianie zainteresowania historią i tradycją kultur świata wschodu i zachodu, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji  narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej – to jedne z głównych celów nowo powstałej niedawno w Zatoni Dolnej Fundacji „Szabla i Łuk”.

Fundacja, która powstała na zboczu Doliny Dolnej Odry, w okolicy Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, założona została dzięki determinacji fundatorów, Moniki Wrona i Dariusza Cieszyńskiego, przy wsparciu doradców Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim.

Historycznie i współcześnie

Ci pasjonaci historii, tradycji i kultury dużą wagę przywiązują do edukacji. W planach mają m.in. organizowanie szkoleń, warsztatów, konkursów, seminariów i wykładów wpisujących się w główne cele fundacji, czyli m.in. doskonalących umiejętności z zakresu dawnych i współczesnych sztuk i sportów walki, promujących rekonstrukcje historyczne i krzewiących historię i tradycję wojska polskiego, a w szczególności kawalerię. Fundacja swoje cele ma zamiar realizować również poprzez zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, a także działalność wydawniczą i wystawienniczą.

Otwarci na przyszłość

Podmiot nie zamyka się i jest otwarty na współpracę zarówno z organami administracji publicznej, jak i z innymi organizacjami o podobnych celach. To dopiero początek trudnej i krętej drogi dla Fundacji „Szabla i Łuk”. Po pełnym nadziei oczekiwaniu na rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym, organizacja ma już na swoim koncie pierwsze działania. Mamy nadzieję, że wraz z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej, fundacji uda się pokonać wszelkie przeszkody i o fundacji i jej działaniach już niebawem usłyszy cały region.

————————————————————————————————————————————————————

Po pierwsze – pasja

Stowarzyszenie Lotnicze „Stratus” w Chojnie łączy ludzi o niezwykłej pasji, która nie pozwala im chodzić swobodnie po ziemi. Oni pragną czegoś, o czym marzą ludzie od stuleci… by wzbić się w powietrze i lecieć w stronę zachodzącego słońca. Właśnie to pragnienie kierowało Waldemarem Jarząb, który w 2012 powołał organizację do życia.

Lotnisko wojskowe w Chojnie wybudowane zostało w latach 30-tych XX wieku, w odległości ok. 2,5 km od centrum miasta. Rozciąga się równoleżnikowo pomiędzy drogami Chojna – Kostrzyn i Chojna – Cedynia. Do 31 stycznia 1945 r. lotnisko było garnizonem Luftwaffe (Flugplatz Königsberg/Neumark). Do 5 maja 1992 roku stacjonował tutaj 582 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego, składający się z samolotów Su 27 w liczbie 28 sztuk oraz Su 27 UB w liczbie 6 sztuk. Pułk ten podlegał 239 Baranowickiej Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego Kluczewo. Obecnie służy paralotniarzom i innym sympatykom lotnictwa sportowego.

Najważniejszy jest cel

Stowarzyszenie Lotnicze Stratus realizuje swoje ściśle określone cele. Tym głównym jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi środowiska lotnictwa turystyczno-sportowego. Członkowie stowarzyszenia popularyzują wiedzę lotniczą i sport lotniczy. Starają się odbudować wspomniane wyżej lotnisko i przystosowują je do wymogów lotnictwa ratunkowego, turystycznego i sportowego. Dodatkowo stowarzyszenie prowadzi szkolenia w zakresie techniki latania i kierowania ruchem lotniczym w powietrzu i na ziemi. Stowarzyszenie jest także aktywne społecznie. Organizuje zawody i imprezy kulturalno-rekreacyjne. W słoneczne weekendy ich obecność na lotnisku przyciąga wielu obserwatorów i amatorów latania.

————————————————————————————————————————————————————

Niesiemy pomoc Romom

Kolorowe stroje i porywająca muzyka – z tym większości ludzi kojarzy się kultura romska. Nie każdy jednak wie, że w Pyrzycach od lat działa stowarzyszenie prowadzone przez Romów.

 

Z Krystyną Tabaczek, Prezes Pyrzyckiego Stowarzyszenia Romów „Patra” o historii, teraźniejszości i planach rozwoju rozmawia Agnieszka Kołodziej.

 

Agnieszka Kołodziej: Czym tak naprawdę jest Pyrzyckie Stowarzyszenie Romów „Patra”? Jakie są jego główne cele i założenia?

Krystyna Tabaczek: To organizacja, która skupia w swych szeregach ludzi zafascynowanych kulturą romską. Wydaje mi się, że „Patra” jest przykładem tolerancji, jaką można wypracować w dość krótkim czasie. We wspólnych działaniach biorą udział ludzie z różnych środowisk, o różnym wykształceniu, światopoglądzie. Stowarzyszenie powstało z myślą o niesieniu pomocy Romom i osobom pochodzenia romskiego. Szczególnie kładziemy nacisk na edukację, wyrównywanie szans, na zmianę myślenia, na walkę ze stereotypami. Innym ważnym celem jest kultywowanie kultury i obyczajów Romów, aby zachować ją od zapomnienia i zaprzestania.

A.K.: Czy łatwo jest prowadzić stowarzyszenie, którego członkowie w większości  stanowią mniejszość narodową?

K.T.: Szczerze mówiąc, nie jest to proste. Praca z Romami wymaga cierpliwości i ciągłego kompromisu. Zazwyczaj są to ludzie z reguły niewykształceni, więc zagadnienia natury prawnej, społecznej i inne są im obce i wzbudzają w nich zaniepokojenie, brak chęci współpracy, zniechęcenie i inne negatywne emocje. Tak było na początku naszej współpracy. Dzisiaj wiele się już zmieniło, oczywiście na lepsze.

A.K.: Ale mimo wszystko tworzycie stowarzyszenie już od 9 lat. Z czego jesteście najbardziej dumni?

K.T.: Swoją działalność skupiamy przede wszystkim na niesieniu  pomocy  Romom i osobom pochodzenia romskiego, zwłaszcza w kwestii edukacji, jednak nie ograniczamy się tylko do tego. Stowarzyszenie prowadzi Świetlicę Integracyjną, do której może przyjść każdy, brać udział w zajęciach muzycznych, plastycznych, sportowych lub być tylko obserwatorem. Szczególnym osiągnięciem jest działalność zespołu wokalno – tanecznego „Cierchaj”, który jest znany już w niemal całym kraju, a propaguje kulturę Romów – Lowarów, prezentując specyficzny, niezmiernie rytmiczny taniec i śpiew, które porywają widzów. Dumni jesteśmy także z grupy malarzy, którzy działają w pracowni plastycznej w świetlicy i co roku prezentują swoje dzieła na wystawach i  imprezach, a także z osiągnięć uczniów romskich, którzy kontynuują naukę. Są wśród nich gimnazjaliści, licealiści, studenci. Cieszy nas, że młode pokolenie myśli przyszłościowo, co wcale nie przeszkadza być Romem…

A.K.: Macie jakieś plany na najbliższe lata? Jak chcecie rozwijać swoją działalność?

K.T.: Oczywiście, mamy  wiele planów. Póki co działamy tylko w sferze non-profit, utrzymujemy się z dotacji i skromnych składek członkowskich, dlatego myślimy o rozszerzeniu naszej działalności. Może o spółdzielnię socjalną.

A.K.: Czego na koniec mogę Wam życzyć?    

K.T.: Zachowania pogody ducha w coraz trudniejszych czasach.     

A.K.: Dziękuję za rozmowę.

————————————————————————————————————————————————————

Choszczno na 5 z plusem!

 

Choszczno pełne jest ludzi aktywnych społecznie i samorządnych. Jest też przykładem społeczności obywatelskiej, aktywnej i samodzielnej. To tutaj swoją siedzibę ma Stowarzyszenie „Choszczno Plus Operacja Kultura”.

 

„Choszczno Plus Operacja Kultura” to bardzo młode stowarzyszenie powstałe w roku 2013. Jego głównym celem jest upowszechnianie tradycji i dbałość dóbr kultury, popieranie działalności naukowej, rozpowszechnianie i promocja regionalnych wydarzeń kulturalnych oraz rozpowszechnianie polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Wirtualny spacer

Stowarzyszenie jest bardzo aktywne. W zaledwie parę miesięcy od swojego powstania zdołało wprowadzić w życie kilka innowacyjnych projektów. Jednym z nich jest „Wirtualne Arnswalde”zadanie to polega na odtworzeniu rynku Choszczna sprzed 100 lat. Celem projektu jest możliwość wirtualnego spaceru po mieście, odtworzenie każdej kamienicy, każdego elementu rynku i umieszczenie ich na mapach Google. Kolejny projekt to „Wnętrza Choszczna”stowarzyszenie zaprosiło znanego fotografa Przemysława Świerczyńskiego, który specjalizuje się w panoramach zdjęć. Zdjęcia te pojawiają się bezpośrednio w wynikach wyszukiwania Google.

Miejskie robótki

Nurt urban knitting lub inaczej yarn bombing to rodzaj sztuki ulicznej, polegającej na ozdabianiu włóczkowym grafitti wszelkich elementów miejskich. Włóczką czy dzianiną da się cierpliwie otulić większość słupów, drzew, ławek czy latarni. Można wydziergać szaliki czy getry pomnikom, czy też umieścić kwiaty na płotach. Zachwycające są szydełkowe owoce czy kolorowe kule pozawieszane zimową porą na gołych gałęziach krzewów i drzew. Zadziwiają duże instalacje lokomotyw czy aut. Jedyną granicą jest pracochłonność projektów, jak i pomysłowość w zakresie tematyki, koloru i wzornictwa. Projekt „Miejskie Robótki” jest kolejną odsłoną Stowarzyszenia „Choszczno Plus Operacja Kultura”, którego celem jest prezentacja potencjału kreatywnego drzemiącego w tym, co nieprofesjonalne i amatorskie. Zabierz więc motki i kłębki włóczki, chwyć druty czy szydełko i dołącz do tego projektu.

————————————————————————————————————————————————————

O Fundacji Społeczności Lokalnych słów kilka

Rozwijanie świadomości obywatelskiej i aktywizacja lokalnej społeczności miasta i terenów powiatu myśliborskiego to jeden z głównych celów Fundacji Społeczności Lokalnych z Myśliborza. Fundacja dużą uwagę przykłada również do podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości i rozwijania świadomości obywatelskiej i kulturowej.
Prace nad powołaniem podmiotu rozpoczęły się w 2010 r., a już w listopadzie 2010 r. aktem notarialnym w Myśliborzu powołana została Fundacja. Dnia 27 grudnia 2010 r. podmiot został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Szczecinie.

Lokalnie i międzynarodowo

Celem statutowym Fundacji Społeczności Lokalnych jest wspieranie działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym szczególnie społeczności lokalnych. Fundacja inicjuje zmiany cywilizacyjne i kulturowe, tworząc ludziom warunki do poprawy jakości ich życia. Dodatkowym celem podmiotu jest promowanie kreatywności i innowacyjności w sektorze małej i średniej przedsiębiorczości. Wymienione wyżej cele Fundacja stara się realizować poprzez m.in. tworzenie programów aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych, prowadzenie stałej współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi organizacjami pozarządowymi.  Fundacja Społeczności Lokalnych zajmuje się realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pszczelnik i Pomagalnia

Takim projektem był m.in. „Pszczelnik – Historia która łączy”. Ten  międzynarodowy projekt realizowany był przez porozumienie podmiotów polskich i litewskich. W jego ramach na  wspólne, tygodniowe warsztaty dziennikarskie do Polski przyjechała 11-osobowa grupa licealistów z Kowna na Litwie. Dołączyli do nich rówieśnicy z naszego regionu: po 5 osób z powiatów myśliborskiego i choszczeńskiego oraz jedna z Lipian. Uczestnicy warsztatów spotykali się z dziennikarzami, byli gośćmi Nadleśnictwa Myślibórz, wędkowali oraz pływali po jeziorze choszczeńskim. Innym ciekawym projektem realizowanym przez Fundację jest „Pomagalnia”. Projekt ten skupia się na udzielaniu bezpłatnej pomocy dla mieszkańców Myśliborza i okolic. Pomoc ma charakter porad specjalistycznych. Są to m.in. porady notarialne, pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, porady w zakresie psychologii oraz porady duchowe prowadzone przez kapłana.

Fundacja Społeczności Lokalnych jest również uczestnikiem projektu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim.

————————————————————————————————————————————————————

Wielkie dzieło w małej wsi

Co zrobić, gdy we wsi zlikwidowana zostaje szkoła? Odpowiedź jest prosta – założyć własną! Z takiego właśnie założenia wyszło Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju Wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko „Nasza Szkoła”, które otworzyło pierwszą niepubliczną szkołę w gminie.

 

Barnówko to niewielka wieś w powiecie myśliborskim, otoczona przez lasy, jeziora i stawy. Wieś zaprasza wszystkich, którzy lubią spokój i wypoczynek wśród drzew i nad wodą. To właśnie tutaj, w pięknym otoczeniu, powstało niezwykłe stowarzyszenie, które założyło Niepubliczną Szkołę Podstawową w Barnówku. Placówka jest pierwszą tego typu w powiecie Myśliborskim.

Trudna historia

Publiczna szkoła istniała w Barnówku od bardzo dawna, niestety na skutek zmiany polityki edukacyjnej przez ówczesne władze została ona zlikwidowana. Mieszkańcy Barnówka i okolicznych wsi nie pogodzili się jednak z taką decyzją. Tak powstało Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju Wsi: Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko „Nasza Szkoła”, które stało się organem założycielskim Pierwszej niepublicznej szkoły w gminie. Stowarzyszenie założyli rodzice uczniów i mieszkańców tych miejscowości w lutym 2004 roku, natomiast w maju 2004 roku uzyskało ono wpis do KRS w Szczecinie.

Po pierwsze – edukacja

Szkoła realizuje szereg projektów, w głównej mierze skierowanych do uczniów, które mają swoje cele edukacyjnie i społeczne. Jednym z nich był na przykład realizowany w roku szkolnym 2012/13 projekt kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach I-III pt. „Skały i skamieniałości-ślady przeszłości”. Był to czas świetnej zabawy i jednocześnie nauki. Dzieci uświadomiły sobie bądź pogłębiły swoją wiedzę na temat tego, jak wyglądało życie na Ziemi wiele milionów lat temu. Oprócz szkoły, stowarzyszenie zajmuje się także prowadzeniem przedszkola „Leśne skrzaty” oraz realizuje program „Nasza Szkoła”. Główne założenia podmiotu to między innymi obejmowanie edukacją dzieci w wieku przedszkolnym, co jest warunkiem wyrównywania szans edukacyjnych uczniów wiejskich oraz tworzenie placówek gwarantujących najwyższe standardy edukacyjne swoich uczniów, przygotowując ich do dalszej nauki w szkołach średnich i wyższych.

Stowarzyszeniu „Nasza Szkoła”, jako organizacji pożytku publicznego, można przekazać 1% swojego podatku. By to zrobić, wystarczy je wskazać w formularzu PIT poprzez wpisanie nazwy STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE NASZA SZKOŁA w BARNÓWKU oraz podanie numeru KRS 0000206099. Numer konta stowarzyszenia: 06 8355 0009 0014 1817 2000 0002.

———————————————————————————————————————————————————–

Wyjść z ukrycia

SONY DSCKiedyś osoby z niepełnosprawnością intelektualną przebywały głównie w domach, wykluczone z życia, pozbawione szans na rozwój, wytykane palcami, podobnie jak i ich rodziny. Mimo, że szczególnie w małych miastach i na obszarach wiejskich problem ten nadal jest czasem widoczny, to na szczęście coraz więcej jest organizacji i podmiotów, które działają na rzecz osób upośledzonych.

Na terenie powiatu pyrzyckiego takim podmiotem jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pyrzycach. Działania stowarzyszenia skierowane są zarówno do osób niepełnosprawnych intelektualnie i z dodatkowymi sprzężonymi kalectwami, jak i do ich rodzin. PSOUU jest skoncentrowane na wyrównywaniu szans osób upośledzonych i prowadzi w tym celu dwie placówki: Ośrodek Rehabilitacyjno–Edukacyjno-Wychowawczy (OREW) i Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ). Pod opieką PSOUU w Pyrzycach jest aktualnie 80 dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu powiatu pyrzyckiego, w którego skład wchodzą gminy: Pyrzyce, Lipiany, Warnice, Bielice oraz Przelewice.

Zabawa i praca

OREW, który mieści się w Nowielinie, przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w wieku od 3 do 25 lat, które potrzebują kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjno-terapeutyczno-edukacyjno–rewalidacyjnej. Na zajęcia z cudownymi opiekunami uczęszczają m.in. dzieci z Zespołem Downa, z porażeniem mózgowym, autyzmem oraz z upośledzeniem umysłowym. W Ośrodku są sale do rehabilitacji oraz do zabaw, wypełnione po brzegi zabawkami edukacyjnymi, które pozwalają łączyć przyjemność zabawy z ćwiczeniami umysłowymi. Warsztat Terapii Zajęciowej z kolei umożliwia młodzieży i osobom dorosłym upośledzonym umysłowo rehabilitację poprzez pracę, usprawnianie rozwoju psychospołecznego i fizycznego, naukę samodzielności i zaradności życiowej. W kilku pracowniach, między innymi krawieckiej, malarskiej, komputerowej czy w kuchni uczestnicy warsztatów mogą połączyć praktyczną naukę z pasją, a spod ich rąk wychodzą przepiękne dzieła, które mogłyby ozdobić niejedną wystawę.

Wsparcie dla rodzin

Oprócz działalności na rzecz osób upośledzonych, stowarzyszenie pomaga również rodzinom  tych osób. W tym celu organizowane są grupy wsparcia, które dają przede wszystkim wsparcie psychiczne oraz integrują z innymi osobami borykającymi się z podobnymi problemami. Profesjonalna kadra i przyjazna atmosfera, jaka panuje w ośrodku, umożliwia podopiecznym szeroki rozwój niemalże w każdej dziedzinie życia, także poprzez udział w kulturze i rekreacji w integracji z otwartym środowiskiem, aby osoby objęte opieką mogły brać jak największy udział w życiu społecznym. Bez wątpienia można powiedzieć, że organizacja działa bardzo prężnie. Dowodem na to są przede wszystkim uśmiechy na twarzach podopiecznych, a ich przepiękne, wykonywane własnoręcznie prace zapierają dech w piersiach. Ponadto organizowane są różnego typu rajdy integracyjne, wycieczki, wystawy i wiele innych działań, które przybliżają świat osób niepełnosprawnych  społeczeństwu w taki sposób, aby zmniejszyć barierę dzielącą osoby zdrowe i upośledzone.

——————————————————————————————————-

W Krępcewie się nie nudzą

SONY DSCRajdy rowerowe, turnieje sportowe, imprezy okolicznościowe – w Krępcewie, wsi położonej w powiecie stargardzkim w gminie Dolice, od kilku lat sporo się dzieje, a to między innymi dzięki działającemu tam Stowarzyszeniu Rozwoju Krępcewa.

„Obym nigdy nie był tak zajęty swoimi sprawami, by nie zareagować na potrzeby innych ze współczuciem i życzliwością” – ten cytat Thomasa Jeffersona widnieje na stronie internetowej Stowarzyszenia Rozwoju Krępcewa i przyświeca jego członkom. Celem stowarzyszenia jest prowadzenie i wspieranie działań na rzecz rozwoju wsi, a także aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego.

Rowery i ekologia

Stowarzyszenie powstało formalnie 6 marca 2009 r. (data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym). Już po 2 miesiącach udało się jego członkom pozyskać pierwsze środki na realizację celów statutowych – były to pieniądze z Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW). Wśród pierwszych projektów stowarzyszenia była Rodzinna Majówka, która miała za zadanie zintegrować mieszkańców wsi. Oprócz tego w wiejskiej świetlicy organizowane były zajęcia plastyczne, lekcje karate oraz nauka tańca. Odbywały się także imprezy okolicznościowe – Andrzejki, Bal Karnawałowy czy wyjazd do kina. Rok później wszyscy chętni mogli wziąć udział w zorganizowanym przez stowarzyszenie Rajdzie Rowerowym „Śladami Zabytków Krępcewa”, powstało także Gminne Centrum Informacji, Promocji i Monitoringu, które zaczęło wydawać Informator Gminny. W latach 2009-2010 Stowarzyszenie realizowało także inne projekty – w ramach programu „Działaj Lokalnie” były to m.in. turnieje sportowe, a także działania związane z ekologią.

Wyrównać szanse

Dużym sukcesem i wyzwaniem było otrzymanie, za pośrednictwem Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, środków w ramach programu „Równać Szanse”, przygotowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Głównym celem projektu było zwiększenie umiejętności pracy w zespole u jego uczestników. Dzięki uprzejmości ludzi, którzy między innymi wspierali ich w poszukiwaniach informacji na temat historii miejscowości i okolic, realizacja projektu była możliwa, a zadania, jakie młodzież sobie wyznaczyła, zakończyły się sukcesem. W wyniku tej pracy powstały foldery turystyczne, tablice informacyjne zabytków oraz tablice ze starymi fotografiami z życia wsi. Po każdym etapie działań – by zebrać siły i chęci – młodzież organizowała sobie różne atrakcje, takie jak biwak, wyjazd do kina, na basen czy do kręgielni, a zwieńczeniem wykonanej pracy była wycieczka szlakiem ginących zawodów w Bieszczady. Stowarzyszenie bierze także aktywnie udział w organizacji wielu wydarzeń w Krępcewie. W ostatnim czasie były to: „Krępcewo – wczoraj i dziś” z udziałem przedstawicieli rodu von Wedel, odsłonięcie pomników na cmentarzu, poświęconych poległym żołnierzom oraz wszystkim mieszkańcom, a także wydarzenie kulturalno-historyczne „Kremzewo – Brama Czasu”.

——————————————————————————————————

Dobry czas dla wszystkich

5Każdy potrzebuje akceptacji drugiego człowieka, każdy chce być w czymś dobry i za coś ceniony – z takiego założenia wychodzą członkowie pyrzyckiego Stowarzyszenia „Fabryka Dobrego Czasu”. Jego misją jest stworzenie możliwości działania oraz atrakcyjnego i twórczego spędzania czasu  dzieciom, młodzieży, osobom starszym oraz ich rodzinom, a także promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia.

Stowarzyszenie podejmuje, wspiera i promuje inicjatywy o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, społecznym, rehabilitacyjnym, integracyjnym, rekreacyjnym, wypoczynkowym, terapeutycznym, turystycznym, mające na celu szeroko rozumiane wyrównywanie szans osób pełno- i niepełnosprawnych, zdrowych i chorych, kobiet i mężczyzn oraz szans edukacyjnych społeczeństwa z małych miejscowości i wiosek.

Fabryka przez duże F

Fabryka Dobrego Czasu powstała w roku 2009 z inicjatywy kilku osób, które pomimo ogromu zajęć zawodowych i rodzinnych postanowiły dać jeszcze coś z siebie innym. Dobry czas organizowany jest dla ludzi z małych miasteczek i wsi, ludzi na tzw. zakrętach życiowych,  osób upośledzonych umysłowo, osób niepełnosprawnych, osób starszych, ludzi chorych oraz dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie w swojej działalności realizuje zarówno własne projekty, jak i współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami oraz przedsiębiorstwami. Mimo stosunkowo krótkiego jeszcze okresu działania, już w tej chwili trudno wymienić wszystkie ciekawe wydarzenia organizowane przez Fabrykę oraz te, w których stowarzyszenie wzięło udział.

Każda okazja jest dobra

Kiermasze, warsztaty plastyczne, florystyczne, bębniarskie, kreatywne, aktywny udział w lokalnych festynach, Pyrzyckich Spotkaniach z Folklorem, atrakcje z okazji Dnia Dziecka czy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – każdy moment jest dobry, by zapewnić dobry czas mieszkańcom Pyrzyc i okolic. W najbliższej przyszłości stowarzyszenie planuje m.in. „Wieczór opowieści mieszkańców Pyrzyc” i poszukuje osób, które mogą opowiedzieć swoje historie. Chodzi o ludzi, którzy osiedlili się w Pyrzycach po 1945 roku i chcieliby podzielić się swoimi wspomnieniami – skąd przybyli, z czym przyjechali, co zastali i w jaki sposób budowali tożsamość miasta. Stowarzyszenie zaprasza do współpracy również wszystkich tych, którzy chcą działać dla innych i dla własnego rozwoju i którzy również są otwarci na otaczającą rzeczywistość i czuli na potrzeby najbliższego środowiska mieszkańców miasteczek i wsi powiatu pyrzyckiego w województwie zachodniopomorskim.

——————————————————————————————–

 

"Dobrze jest mieć ludzi,
z którymi można robić rzeczy niezwykłe"
« Poprzednie Lipiec 2018 Następne »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nd
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
dotacje / praca

szkolenia / rozwój

wsparcie / pasja

doradztwo / zaufanie

newsletter

Centrum Ekonomii Społecznej w Stargardzie
Fundacja Pod Aniołem
ul. Pierwszej Brygady 35, pok. 208
73-110 Stargard
tel.: 91 443 61 80
e-mail: ces.stargard@owes.es
www.owes.es

Centrum Ekonomii Społecznej w Gryfinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
ul. Łużycka 91, pokój nr 1
74-100 Gryfino
tel.: +48 509 456 964,
e-mail: ces.gryfino@owes.es
www.owes.es

Dobrze jest mieć ludzi, z którymi można robić rzeczy niezwykłe!


/* 42 is the answer */