• RSKI Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Pyrzycach
  • Powiaty: stargardzki, pyrzycki, gryfiński, choszczeński, myśliborski Powiaty: stargardzki, pyrzycki, gryfiński, choszczeński, myśliborski
  • Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dobrzanach
  • Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek - najlepsza inwestycja !

     

Są z nami

Powiat choszczeński

 

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Animus Vera”

ul. Dąbrowszczaków 40
73-200 Choszczno
tel. 95 765 18 90

Celem stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc osobom wykazującym zaburzenia psychiczne, upośledzonym umysłowo, niepełnosprawnym, które aktualnie nie wymagają leczenia szpitalnego oraz wspieranie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Choszcznie.
Działania te realizowane są przez szeroko rozumianą pomoc i aktywizację osób z upośledzeniem umysłowym, a także ich rodzin poprzez: organizowanie i udzielanie pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej wystąpieniem choroby psychicznej, aktywizacja zawodowa, działania na rzecz integracji, upowszechnianie kultury i sztuki, organizowanie różnego typu form wypoczynku i rekreacji dla osób niepełnosprawnych.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Reczu

ul. Kolejowa 15
73-210 Recz
tel. 95 7654318
e-mail: osprecz@wp.pl
www.recz.osp.org.pl

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Choszcznie

ul. Boleslawa Chrobrego 6
73-200 Choszczno
tel. 95 7689800
e-mail: ospchoszczno@o2.pl
www.straz.choszczno.pl

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Bierzwniku

ul. Kopernika 1, 73-240 Bierzwnik
tel. 664 012 252
e-mail: osp-bierzwnik@o2.pl
www.bierzwnik.osp.org.pl

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzęcinie

ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
tel. (95) 7655106
e-mail: firekrzecin@o2.pl

 

Powiat gryfiński

 

Spółdzielnia Socjalna „Razem”

ul. Skośna 5
74-110 Banie
tel. 782 322 763
e-mail: marek_glowacki1957@onet.pl

Spółdzielnia świadczy usługi remontowo-budowlane: malarskie, hydrauliczne, elektryczne, glazurnicze, elewacyjne, brukarskie oraz wykończenia wnętrz. Zajmuje się również pielęgnacją terenów zielonych wraz z uporządkowaniem terenów będących pod administracją jednostek samorządów terytorialnych oraz jednostek im przyległych.

 

Stowarzyszenie „Pod Dębami”

 

Dębce 11
74-100 Gryfino
tel. 693548102
e-mail: dps.debce@poczta.onet.pl
www.dpsdebce.pl

Głównym zadaniem stowarzyszenia jest prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach, z myślą o poprawie sytuacji 75 mieszkańców, którymi są osoby przewlekle somatycznie chore.

 

Stowarzyszenie Abstynenta „Feniks”

ul. Sprzymierzonych 8
74-100 Gryfino
tel.  91 415 27 27
e-mail: gryfstowfeniks@onet.pl

Celem stowarzyszenia jest pomoc w powrocie do normalnego życia osobom dotkniętym chorobą alkoholową oraz ich rodzinom. Feniks oferuje pomoc w postaci terapii grupowej, organizuje również różnego rodzaju spotkania i imprezy integracyjne dla swoich członków.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk”

Goszków 12a
74-505 Mieszkowice
tel. 91 4140960

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak
najkorzystniejszych warunków do pełnego osobowego i fizycznego rozwoju
ludzi niepełnosprawnych oraz ich aktywnego i godnego uczestnictwa w
życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom.

 

Chojeńsko – Gryfińskie Stowarzyszenie Wspólnej Europy

Plac Konstytucji 3 Maja
74-500 Chojna
tel. 696 839 085

Celem stowarzyszenia jest promowanie proeuropejskiego sposobu myślenia, budowanie porozumienia między ludźmi różnych narodowości, likwidowanie uprzedzeń i stereotypów oraz szerzenie tolerancji

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie

ul. Jagiellońska 2
74-500 Chojna
tel.  91 414 29 71
e-mail: ops@chojna.pl

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju

Rynek 12
74-510 Trzcińsko-Zdrój
tel. 91 4148419

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Czarnowie

ul. św. Floriana 10
74-106 Stare Czarnowo
e-mail: darolszewski@wp.pl

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Baniach

Plac 2-go Marca 2
74-110 Banie
tel. 667 656 241
e-mail: ospbanie@op.pl
www.banie.osp.org.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
ul. Łużycka 91
74-100 Gryfino
tel. 91 404 55 04

 

Powiat myśliborski

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic

Dziedzice 8
74- 322 Mostkowo
tel. 661 083 708
e-mail: spd@dziedzice.org
www.dziedzice.org

Stowarzyszenie prowadzi muzeum w Dziedzicach, a także gospodaruje salą, w której można organizować różnego typu imprezy, szkolenia, prezentacje itp.

 

Stowarzyszenie „Z Biegiem Myśli”

ul. Bohaterów Warszawy 74
74-300 Myślibórz
tel. 95 7472448
e-mail: zbiegiemmysli@zbiegiemmysli.pl
www.zbiegiemmysli.pl

Stowarzyszenie zajmuje się promocją regionu dorzecza rzeki Myśli poprzez działania kulturalne, turystyczne edukacyjne i inne, a także ochroną przyrody.

 

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Wierzbnicy

Wierzbnica 21
74-300 Wierzbnica
tel. 606 652 782

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju wsi Wierzbnica i jej otoczenia. Aktywizuje lokalną społeczność do prac nad rozwojem i organizacją środowiska wiejskiego. Propaguje metody i sposoby produkcji zdrowej żywności. Podejmuje działania mające na celu podnoszenie poziomu zawodowego i kulturalnego społeczności wiejskiej.

 

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”

ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
tel. 95 7460360

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”  jednoczy 94 członków, w tym 12 gmin w czterech powiatach województwa zachodniopomorskiego (tj. gmin Barlinek, Bierzwnik, Boleszkowice, Choszczno, Dębno, Krzęcin, Lipiany, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Pełczyce, Przelewice, Trzcińsko-Zdrój). Zgodnie z treścią Lokalnej Strategii Rozwoju. Celem działania Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” jest rozwój terenów wiejskich zgodnie z zasadami Inicjatywy Wspólnotowej LEADER.

 

Stowarzyszenie „Cooltura”

ul. Andersa 22
74-300 Myślibórz
tel. 501 075 613

Celem Sowarzyszenia „Cooltura” jest wspieranie inicjatyw społecznych i kulturalnych na terenie gminy Myślibórz.

 

Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju Wsi: Mostno, Wiecław, Łązy i Barnówko „Nasza Szkoła” w Barnówku

Barnówko 38
74-311 Barnówko
tel. 95 7602662

Jest organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego. Głównym celem jest prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barnówku i od 1.09.2006 r. Małego Przedszkola „Leśne skrzaty”. Tym niemniej swoistym „dekalogiem” tej organizacji jest opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Program „Mała Szkoła”.

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” 

ul. Henryka Sienkiewicza 15
74-320 Barlinek
tel. 95 7462447

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” jest organizacją społecznie użyteczną  pomagającą w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży z szeroko pojętą niepełnosprawnością, w szczególności: z upośledzeniem umysłowym  w  stopniu umiarkowanym , znacznym, głębokim, z  zaburzeniami sprzężonymi i zagrożonych patologią oraz rodzin, w których się wychowują.

 

Ochotnicza Straż Pożarna Barlinek

ul. Szpitalna 4
74-320 Barlinek
tel. 501 431 034
e-mail: mariuszkuziel@o2.pl
www.osp-barlinek.pl.tl

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku

ul. Strzelecka 29
74-320 Barlinek
tel. 95 7460014
e-mail: kontakt@ops-barlinek.pl
www.ops-barlinek.pl

 

Powiat pyrzycki

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pyrzycach

Nowielin 40
74-200 Pyrzyce
tel. 609356825
e-mail: wtz.nowielin@vp.pl
www.psouu-pyrzyce.pl

Stowarzyszenie prowadzi dwie placówki: Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy w Nowielinie oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pyrzycach. Jego celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie oraz ich rodzinom.

 

Pyrzyckie Stowarzyszenie Oświatowe

ul. Lipiańska 2
74-200 Pyrzyce
tel. 514383773
e-mail: psowpyrzycach@interia.pl

Stowarzyszenie prowadzi Społeczne Gimnazjum – niepubliczną szkołę społeczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej.

Spółdzielnia Socjalna „Brzoza”

Brzesko 36
74-211 Brzesko
tel. 784 073 748
e-mail: brzoza-brzesko@wp.pl
www.brzoza.pyrzyce.info

Spółdzielnia zajmuje się głównie działalnością gastronomiczną, m.in. cateringiem, organizacją imprez okolicznościowych i plenerowych.

 

Spółdzielnia Socjalna „Pod Kasztanami”

Rzepnowo 21
74-200 Pyrzyce
tel. 518 073 450
sspodkasztanami@gmail.com
www.catering-rzepnowo.pl

Spółdzielnia zajmuje się głównie cateringiem, obsługą imprez plenerowych i innych. Swoją siedzibę udostępnia m.in. na różnego typu szkolenia, imprezy okolicznościowe. Spółdzielnia zajmuje się również działalnością związaną z produkcją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych.

 

Stowarzyszenie „Fabryka Dobrego Czasu”

ul. Słowackiego 1
74-200 Pyrzyce
tel. 667 997 581
e-mail: marthia@wp.pl
www.fabrykadobregoczasu.pl

Misją stowarzyszenia jest stworzenie możliwości działania oraz atrakcyjnego i twórczego spędzania czasu dzieciom, młodzieży ,osobom starszym oraz ich rodzin, a także promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Pyrzyckiej

ul. Plac Wolności 3
74-200 Pyrzyce
tel. 91 570 16 15
e-mail: biuro@lgdpyrzyce.pl
www.lgdpyrzyce.pl

Stowarzyszenie prowadzi działania zmierzające do aktywizacji społeczności lokalnej, m. in. poprzez działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

 

Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski

Plac Ratuszowy 1
74-200 Pyrzyce
tel. 530646000
e-mail: marian.rensko@wp.pl

PZN zajmuje się przezwyciężaniem trudnych sytuacji życiowych osób niewidomych, działalnością wspierającą, pomocą społeczną, w tym pomocą rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniem ich szans.

 

Stowarzyszenie Romów w Pyrzycach „Patra”

ul. Jana Pawła II 2a
74-200 Pyrzyce
tel. 668 337 421
stowarzyszenie.patra@wp.pl

Stowarzyszenie zajmuje się integracją Romów ze społecznością lokalną, propaguje kulturę romską, organizuje wystawy, spotkania, zabawy z muzyką romską. Prowadzi również w swojej siedzibie świetlicę integracyjną, w której są prowadzone zajęcia edukacyjne i plastyczne.

 

Spółdzielnia Socjalna „Aktywni Zawsze”

ul. Stargardzka 34 a
74-200 Pyrzyce
tel. 888 499 195
email: gocha74@vp.pl

Spółdzielnia prowadzi otwarty niedawno w Pyrzycach pub Klub Kibica, którego celem jest organizacji czasu wolnego społeczności lokalnej. Dodatkowo spółdzielnia zajmuje się również organizacją imprez okolicznościowych, szkoleń i festynów, a także usługami ogólnobudowlanymi oraz rękodziełem.

 

Spółdzielnia Socjalna „Pomocni”

ul. Kilińskiego 12
74-200 Pyrzyce
tel. 692 576 756
e-mail: pomocni2013@wp.pl

Wykwalifikowana kadra spółdzielni świadczy całodobowe usługi w zakresie:
– opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi i dziećmi w domu klienta: przygotowanie i podawanie posiłków w domu, zamawianie i przynoszenie posiłków z zewnątrz, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, czynności pielęgnacyjne podopiecznych leżących, zmiana podkładów/pieluchomajtek, podawanie leków, pomiar ciśnienia, poziomu cukru, temperatura, utrzymanie czystości w najbliższym otoczeniu podopiecznego, czynności organizacyjne (ustalanie wizyt lekarskich i towarzyszenie w nich, realizacja recept, pomoc w zakupach, wyjścia na spacer, itp.),
– kompleksowego utrzymania czystości w domu: sprzątanie, odkurzanie, mycie okien, mycie podłóg, czyszczenie i polerowanie mebli, pranie dywanów i tapicerki, prasowanie, porządki na terenie zewnętrznym, sprzątanie obiektów nowo wybudowanych i po remoncie, strychów, piwnic, itd.

 

Spółdzielnia Socjalna „Jaskółka”

Zaborsko 8
74-211 Brzesko
tel. 505 622 198
e-mail: maria.rozuk@wp.pl, kosno.katarzyna@gmail.com

Spółdzielnia świadczy usługi cateringowe na zamówienie i zajmuje się obsługą imprez okolicznościowych, takich jak: komunie, wesela, rocznice, urodziny itd. Dysponuje dużą, odnowioną salą, która mieści nawet do 100 osób i profesjonalnie wyposażoną kuchnią. W ofercie są smaczne, swojskie potrawy z produktów ekologicznych. Spółdzielnia zajmuje się również pieczeniem i sprzedażą przepysznych ciast.

 

Uczniowski Klub Sportowy „Jakoss”

Klub „Jakoss” rozpoczął swoją działalność w 1985 roku. Prowadzi hodowlę koni Holsztyńsko Trakeńskich z dużym dolewem krwi Volblut, specjalizuje się w hodowli koni skokowych i ujeżdżeniowych. Klub prowadzi trening młodych koni do czempionatu młodych koni i zawodów koni starszych rangi zawodów regionalnych ogólnopolskich międzynarodowych, a także szkolenia dzieci, młodzieńcze juniorów i zawodników w konferencji skoków i ujeżdżenia, jazdy rekreacyjno – turystyczne, rajdy jedno i dwudniowe oraz organizuje obozy jeździeckie.

Klub prowadzi działalność agroturystyczną. Goście mogą także korzystać z wycieczek bryczką, kuligów rodzinnych i grupowych. Klub zajmuje się obsługą imprez, festynów, ślubów, zaręczyn itp., obsługą przedszkoli i szkół, organizacją sesji zdjęciowych, stylizowanych imprez, reżyserowanych spotkań, ślubów, imprez firmowych i okolicznościowych.

Pyrzyckie Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Krokus”

ul. 1 Maja 15
74-200 Pyrzyce
tel. 511 389 954

Stowarzyszenie zajmuje się wsparciem dla osób uzależnionych od alkoholu. Ośrodek przyjmuje wszystkich, którzy chcą walczyć z nałogiem.

 

Stowarzyszenie „Nasz Szpital”

ul. Lipiańska 4
74-200 Pyrzyce
tel. 91 5700757 wew. 205

Do spraw, którymi zajmuje się Stowarzyszenie należą:

– ochrona i promocja zdrowia,
– pomoc społeczna,
– wspieranie przedsięwzięć organizacyjnych, mających na celu rozwój systemu ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
– podnoszenie aktywności społeczeństwa w celu organizowania pomocy w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej,
– współdziałanie z organami samorządu terytorialnego, podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami i organizacjami w zakresie zadań Stowarzyszenia.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach

ul. Dworcowa 23
74-200 Pyrzyce
e-mail: szpy@praca.gov.pl
tel. 091 5700132

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach

ul. Poznańska 1
74-200 Pyrzyce
tel. 91 3979046
e-mail: pcprpyrzyce@wp.pl

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach

ul. Jana Pawła II 34
74-202 Bielice
tel. 91 56 44 228
e-mail: ops@bielice.com.pl
www.bip.ops.bielice.com.pl

 

Dom Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie

Żabów 31
74-200 Pyrzyce
tel.  91 57 77 641
e-mail: dpspyrzyce@op.pl
www.dps-pyrzyce.pl

 

Powiat stargardzki

 

Stowarzyszenie „Sami Sobie i Innym”

Storkowo 32/5
73-140 Ińsko
tel. 507 118 050
e-mail: apro-bud@o2.pl

Celem działalności stowarzyszenia jest wspieranie społeczności lokalnej poprzez integrację, przeciwdziałanie wykluczeniu oraz bezrobociu w sołectwie.

 

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Dobrzanka”

ul. Strażacka 3a
73-130 Dobrzany
tel. 91 562 07 05
www.wssdobrzanka.pl

Głównym celem działania spółdzielni jest prowadzenie baru „4 Gramy”, który jest czynny od wtorku do niedzieli w godzinach od 11.00 do 23.00.

 

Towarzystwo Przyjaciół Dobrzan „Złoty Szpon”

ul. Zacisze 2/1
73-130 Dobrzany
tel. 91 562 00 69

Towarzystwo zajmuje się upowszechnianiem kultury, działalności w zakresie turystyki, sportu i rekreacji oraz ochrony środowiska.

 

Stowarzyszenie Rozwoju Krępcewa

Krępcewo 12/8
73-115 Dolice
e-mail: krepcewostowarzyszenie@wp.pl
www.krepcewo.com.pl

Celem działania stowarzyszenia jest wspieranie i działanie na rzecz wsi Krępcewa, aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego.

 

Stowarzyszenie WIR Wiejska Inicjatywa Regionu

ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard Szczeciński
tel. 91 578 43 78
e-mail: wir-lgd@wp.pl
www.wir-lgd.org.pl

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazów oraz zasobów kulturalno-historycznych.

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dalewo i Gogolewo

Gogolewo 18
73-121 Marianowo
tel. 91 5617211
e-mail : basia023@poczta.onet.pl

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie szkoły oraz świetlicy, które stały się centrum lokalnej społeczności i ośrodkiem kultury.

 

Stowarzyszenie „Forum Chociwelskie”

ul. Zwycięzców 1
73-120 Chociwel
tel. 91 5627116
email: forumchociwelskie@op.pl

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju tradycji, obyczajów i dóbr kultury, promowanie wizerunku polskiej wsi.

 

Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców Barzkowic „SAMBA”

Barzkowice 33a
73-110 Stargard Szczeciński
e-mail: dankutowicz@interia.pl
tel. 697 978 393

Działalność stowarzyszenia opiera się na wspieraniu społeczeństwa lokalnego poprzez prowadzenie działań mających na celu rozwój i promocję wsi Barzkowice. Dzięki zaangażowaniu członków stowarzyszenia powstała świetlica wiejska.

Stowarzyszenie „Most ku Przyszłości”

Kamienny Most 17
73-120 Chociwel
tel. 508 130 503
e-mail: idk@autograf.pl

Działania stowarzyszenia wiążą się z organizacją różnego typu spotkań mających na celu integrowanie środowiska, wymianę doświadczeń, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

Stowarzyszenie „Grzędzice Jutra”

Grzędzice 108
73-110 Stargard Szczeciński
tel. 511 009 470

Działania stowarzyszenia opierają się na wspieraniu wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego.

 

Stowarzyszenie „Medue”

os. Północne 36
73-108 Kobylanka
tel. 502 391 223
e-mail: medue@medue.eu
www.medue.eu

Głównym celem stowarzyszenia są działania ukierunkowane na rzecz ogółu społeczności w zakresie wspierania, integracji lokalnej społeczności.

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Nad Jeziorami” w Tychowie

Tychowo 72
73-110 Stargard Szczeciński
tel. 601 780 551

Stowarzyszenie wspiera rozwój kulturalny i społeczny wsi Tychowo, a także innych wsi w gminie Stargard Szczeciński oraz przeciwdziała marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

 

Stowarzyszenie „Ińskie Lato Filmowe”

ul. Bohaterów Warszawy 38
73-140 Ińsko
tel. 601 667 172
e-mail: biuro@silf.pl
www.silf.pl

Celem stowarzyszenia jest propagowanie kina oraz upowszechnianie kultury filmowej poprzez organizację festiwalu filmowego Ińskie Lato Filmowe.

 

Stowarzyszenie „Uwierzyć w Siebie”

Morzyca 6
73-115 Dolice
tel. 509 193 649
e-mail: stowarzyszenie.uwierzycwsiebie@gmail.com

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez aktywizację i integrację społeczności lokalnej, a także poprawę warunków życia na obszarach wiejskich.

 

Spółdzielnia Socjalna „Ella”

ul. Niepodległości 4
73-110 Stargard Szczeciński
tel. 512 228 099
email: ella@printella.net
www.printella.net

 

Spółdzielnia Socjalna „Ella” świadczy usługi z zakresu:
– projektowania i wykonywanie kartek okolicznościowych, winietek, zawieszek itp.,
– tworzenia materiałów reklamowych od fazy projektu do wydruku (ulotki, wizytówki, foldery, broszury),
– fotografii komercyjnej oraz fotografii dzieci,
– okazjonalnie wycinania i grawerowania laserem w drewnie, papierze, gumie, pleksi i innych materiałach.

 

Spółdzielnia Socjalna „Auto Lejdis”

ul. Niepodległości 4
73-110 Stargard Szczeciński
tel. 508 301 884
email: al@autolejdis.pl
www.autolejdis.pl

Spółdzielnia prowadzi działalność w zakresie:
– kompleksowego czyszczenia aut: odkurzanie, pranie tapicerki, mycie szyb, kokpitu oraz czyszczenie elementów plastikowych aluminiowych lub drewnianych, nabłyszczanie opon i mycie felg (możliwy dojazd do klienta)
– usług porządkowych w gospodarstwach domowych: pranie dywanów, wypoczynków, czyszczenie mebli, mycie okien oraz pielęgnacja ogrodów i strzyżenie trawników,
– usług dla amatorów dwóch kółek: montaż, demontaż, wyważanie i naprawa opon motocyklowych,
– opieki nad dziećmi, osobami starszymi w miejscu ich zamieszkania,
– opieki nad zwierzętami: karmienie i wyprowadzanie na spacer, gdy nie ma z kim zostawić pupila.

 

Spółdzielnia Socjalna „Impuls”

Żalęcino 11
73-115 Dolice
tel. 692 316 394
e-mail: miroslawaandrzejczyk@o2.pl

Spółdzielnia prowadzi działalność handlowo – usługową oraz świetlicę wiejską, działalność kulturalną, rozrywkową i rekreacyjną. Zajmuje się m.in. handlem na straganach odzieżą nową i używaną, usługami remontowo – konserwatorskimi oraz praniem dywanów i tapicerek.

Stowarzyszenie Przyjaciół Pęzina

Pęzino 41 a
73-131 Pęzino
tel. 888 051 204
e-mail: pezino@op.pl
www.e-pezino.pl

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi oraz regionu, a także integrowanie wspólnot obywatelskich oraz realizowanie inicjatyw społecznych służących dobru mieszkańców.

 

Stowarzyszenie „Mała Ina”

Kolin 59
73-115 Dolice
tel. 512 251 734
Celem stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Kolin i innych wsi w gminie Dolice, integracja społeczna, przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.
Stargardzkie Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Plastycznych „Brama”
ul. Portowa 6
73-110 Stargard Szczeciński
tel. 608 184 481
Stowarzyszenie skupia artystów ze Stargardu Sszczecińskiego. Działa od wielu lat i obecnie otrzymało siedzibę do swojej dyspozycji w zabytkowej Bramie Wałowej w Stargardzie.
Misją stowarzyszenia jest:
– Aktywizowanie środowisk twórczych dla rozwoju kultury ziemi stargardzkiej.
– Integracja stargardzkich środowisk twórczych.
– Inspirowanie dyskusji ze środowiskiem służące kształtowaniu właściwego odbioru sztuki.
– Działalność edukacyjna mająca na celu przygotowanie młodego pokolenia do odbioru szeroko pojętych dzieł sztuki.
– Wspomaganie twórców będących członkami Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie prowadzi konkursy, warsztaty, happeningi – rozbudowujące aktywność twórczą uczestników, upowszechniające sztukę. Organizuje również objazdową wystawę plastyczną środowiska stargardzkiego, eksponowaną w różnych miejscowościach powiatu stargardzkiego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzanach

ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany
tel. (91) 5620202
e-mail: ops@dobrzany.pl

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzanach

ul. Świerczewskiego 49
73-130 Dobrzany
tel. 91 5620 998
e-mail: ospdobrzany@wp.pl
www.strazdobrzany.pl

 

Ochotnicza Straż Pożarna Wapnica

Wapnica 1
73-132 Suchań
tel. 500269466
www.wapnica.osp.org.pl

 

"Dobrze jest mieć ludzi,
z którymi można robić rzeczy niezwykłe"
« Poprzednie Lipiec 2018 Następne »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nd
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
dotacje / praca

szkolenia / rozwój

wsparcie / pasja

doradztwo / zaufanie

newsletter

Centrum Ekonomii Społecznej w Stargardzie
Fundacja Pod Aniołem
ul. Pierwszej Brygady 35, pok. 208
73-110 Stargard
tel.: 91 443 61 80
e-mail: ces.stargard@owes.es
www.owes.es

Centrum Ekonomii Społecznej w Gryfinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
ul. Łużycka 91, pokój nr 1
74-100 Gryfino
tel.: +48 509 456 964,
e-mail: ces.gryfino@owes.es
www.owes.es

Dobrze jest mieć ludzi, z którymi można robić rzeczy niezwykłe!


/* 42 is the answer */