• RSKI Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Pyrzycach
  • Powiaty: stargardzki, pyrzycki, gryfiński, choszczeński, myśliborski Powiaty: stargardzki, pyrzycki, gryfiński, choszczeński, myśliborski
  • Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dobrzanach
  • Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek - najlepsza inwestycja !

     

O projekcie – Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA REGIONU STARGARDZKIEGO

Projekt „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego” realizowany jest przez SZOWES na terenie wszystkich gmin z obszaru powiatu: choszczeńskiego, gryfińskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego i stargardzkiego.

Realizacja projektu przełożyć się ma na wzrost poziomu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej (ES) poprzez wsparcie tworzenia, ekonomizacji, profesjonalizacji i wzrostu konkurencyjności podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym przedsiębiorstw społecznych (PS).

Głównym celem projektu jest przygotowanie 30 środowisk lokalnych i 100 podmiotów ekonomii społecznej do reintegracji społecznej i/lub zawodowej min. 300 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie w regionu stargardzkiego dzięki zwiększeniu dostępu do usług i pomocy w pozyskaniu kapitału. Założone w projekcie wsparcie udzielane będzie do 30.06.2019 roku.

W efekcie realizacji zaplanowanych działań zwiększyć się ma w regionie stargardzkim liczba podmiotów ekonomii społecznej o charakterze prozatrudnieniowym i/lub realizujących usługi dla społeczności lokalnych (15 podmiotów), oraz minimum 66 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (spośród co najmniej 300 przedstawicieli tej grupy objętych wsparciem) znaleźć powinno zatrudnienie.

Poniżej przedstawione zostały szczegółowe cele i powiązane z nimi, zakładane rezultaty projektu:

  • Przygotowanie 15 środowisk lokalnych do zaangażowania się we współpracę na rzecz zatrudnienia z co najmniej 40 podmiotami ekonomii społecznej, dzięki czemu 15 liderów i animatorów lokalnych zrealizuje minimum 15 przedsięwzięć na rzecz rozwoju ES z udziałem JST, podmiotów obywatelskich i reintegracyjnych oraz lokalnych przedsiębiorców, a także utworzy co najmniej 30 grup inicjatywnych.
  • Przygotowanie minimum 30 grup inicjatywnych do założenia i pozyskania środków na rozwój co najmniej 15 podmiotów ekonomii społecznej, których celem działania będzie reintegracja społeczna i/lub zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zgodnie z przyjętymi założeniami, w powstałych w ten sposób PES wsparcie znajdzie grupa minimum 24 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w nowoutworzonych przedsiębiorstwach społecznych (PS) powstanie co najmniej 8 nowych miejsc pracy.
  • Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej, w tym umiejętności zarządzania i pozyskiwania środków na rozwój w co najmniej 25 podmiotach ekonomii społecznej, których celem ma być reintegracja społeczna i/lub zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W efekcie podjętych w projekcie działań, objęte wsparciem przedsiębiorstwa społeczne zwiększyć powinny swój łączny obrót o minimum 5%, a co najmniej 25 podmiotów ekonomii społecznej wesprzeć powinno reintegrację społeczną i/lub zawodową minimum 42 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponadto dzięki realizacji projektu w istniejących w regionie stargardzkim przedsiębiorstwach społecznych powstać powinno co najmniej 14 nowych miejsc pracy.

Działania i wsparcie projektu skierowane jest zarówno do podmiotów ekonomii społecznej (w tym przedsiębiorstw społecznych), osób fizycznych i podmiotów uprawnionych do utworzenia i prowadzenia PES, jak i lokalnych społeczności.

Rekrutacja i wsparcie projektu realizowane będzie w sposób ciągły, przy czym w sposób preferencyjny traktowane będą osoby znajdujące się w relatywnie gorszym położeniu – osoby niepełnosprawne, zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek.

Realizowane w ramach projektu doradztwo, szkolenia i usługi prowadzone będą w sposób zgodny z obowiązującymi SZOWES akredytacyjnymi standardami działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSES.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania instytucji wspierających ekonomię społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Łączna wartość projektu wynosi 4 818 962,30 zł, z czego 4 096 117,95 zł stanowi wkład Funduszy Europejskich.

"Dobrze jest mieć ludzi,
z którymi można robić rzeczy niezwykłe"
« Poprzednie Lipiec 2018 Następne »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nd
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
dotacje / praca

szkolenia / rozwój

wsparcie / pasja

doradztwo / zaufanie

newsletter

Centrum Ekonomii Społecznej w Stargardzie
Fundacja Pod Aniołem
ul. Pierwszej Brygady 35, pok. 208
73-110 Stargard
tel.: 91 443 61 80
e-mail: ces.stargard@owes.es
www.owes.es

Centrum Ekonomii Społecznej w Gryfinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
ul. Łużycka 91, pokój nr 1
74-100 Gryfino
tel.: +48 509 456 964,
e-mail: ces.gryfino@owes.es
www.owes.es

Dobrze jest mieć ludzi, z którymi można robić rzeczy niezwykłe!


/* 42 is the answer */