• RSKI Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Pyrzycach
  • Powiaty: stargardzki, pyrzycki, gryfiński, choszczeński, myśliborski Powiaty: stargardzki, pyrzycki, gryfiński, choszczeński, myśliborski
  • Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dobrzanach
  • Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek - najlepsza inwestycja !

     

Ostrzegamy! Opłaty rejestracyjne tylko w Krajowym Rejestrze Sądowym!

Nie daj się oszukać

Istnieją firmy prywatne, podszywające się pod Krajowy Rejestr Sądowy, które próbują wyłudzić od NGO opłaty za wpis i za zmiany dokonywane w Rejestrze.

Jest to przykład nieuczciwych praktyk firm, które świadcząc usługi informacyjne w internecie, próbują zdobyć klientów podszywając się pod państwową instytucję i obowiązujące regulacje prawne.

Jak uniknąć niepotrzebnych kosztów?

1) nie dajmy się zwieść użytym w piśmie określeniom jak „nieprzekraczalny termin” czy „fakultatywna opłata”, 📜2) wymienionym (licznym) podstawom prawnym i odesłaniom do regulaminów,
3) dobrze sprawdźmy, kto nadał korespondencję i kto się pod nią podpisał,

Aby uniknąć niepotrzebnych kosztów warto też znać:

swoje obowiązki względem Krajowego Rejestry Sądowego (a nie Sądownego czy Sadownego!)
prawdziwe adresy sądów rejestrowych
prawdziwe wysokości opłat za różne czynności w KRS

 

Centrum Ekonomii Społecznej w Stargardzie
Fundacja Pod Aniołem
ul. Pierwszej Brygady 35, pok. 707
73-110 Stargard
tel.: 91 443 61 80
e-mail: ces.stargard@owes.es
www.owes.es

Centrum Ekonomii Społecznej w Gryfinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
ul. Łużycka 91, pokój nr 1
74-100 Gryfino
tel.: +48 509 456 964,
e-mail: ces.gryfino@owes.es
www.owes.es

Dobrze jest mieć ludzi, z którymi można robić rzeczy niezwykłe!