• RSKI Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Pyrzycach
  • Powiaty: stargardzki, pyrzycki, gryfiński, choszczeński, myśliborski Powiaty: stargardzki, pyrzycki, gryfiński, choszczeński, myśliborski
  • Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dobrzanach
  • Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek - najlepsza inwestycja !

     

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego

logo uproszczone 1 czarno-pomaranczoweOśrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego (OWES) ma na celu kompleksowe wsparcie oraz wzmocnienie potencjału lokalnego sektora ekonomii społecznej i poszerzenie zakresu działań podmiotów ekonomii społecznej (PES). Realizowany jest na terenie wszystkich gmin z obszaru powiatu: choszczeńskiego, gryfińskiego, pyrzyckiego i stargardzkiego województwa zachodniopomorskiego.

Wsparcie OWES skierowane jest zarówno do podmiotów ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszeń, centrów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, spółdzielni socjalnych), jak i do osób fizycznych i osób prawnych chcących założyć taki podmiot, w tym organizację pozarządową lub spółdzielnię socjalną. Naszym celem jest pomoc dedykowana istniejącym już podmiotom oraz utworzenie nowych.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego stanowi część Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (SZOWES).

SZOWES skupia cztery Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej obejmujące swym oddziaływaniem i wsparciem obszar województwa zachodniopomorskiego:

  • OWES dla regionu koszalińskiego;
  • OWES dla regionu stargardzkiego;
  • OWES dla regionu szczecineckiego;
  • OWES dla regionu szczecińskiego.

W ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego funkcjonują w regionie trzy stacjonarne Centra Ekonomii Społecznej prowadzone są przez:

Zapraszamy do korzystania z naszego wsparcia i kontaktu!

Centrum Ekonomii Społecznej w Stargardzie
Fundacja Pod Aniołem
ul. Pierwszej Brygady 35, pok. 707
73-110 Stargard
tel.: 91 443 61 80
e-mail: ces.stargard@owes.es
www.owes.es

Centrum Ekonomii Społecznej w Gryfinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
ul. Łużycka 91, pokój nr 1
74-100 Gryfino
tel.: +48 509 456 964,
e-mail: ces.gryfino@owes.es
www.owes.es

Dobrze jest mieć ludzi, z którymi można robić rzeczy niezwykłe!