• RSKI Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Pyrzycach
  • Powiaty: stargardzki, pyrzycki, gryfiński, choszczeński, myśliborski Powiaty: stargardzki, pyrzycki, gryfiński, choszczeński, myśliborski
  • Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dobrzanach
  • Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek - najlepsza inwestycja !

     

Animacja i warsztaty partnerskie

wsparcie-pasja ikonka

Co możemy zrobić wspólnie na rzecz społeczności lokalnej?

Zapewniamy sieć wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej przez utworzenie partnerstw lokalnych o zasięgu i celu wypracowanym przez partnerów.

 

 

ANIMUJEMY, czyli  poprzez:

  • spotkania animacyjne,
  • diagnozę środowiska lokalnego,
  • budowanie partnerstw rozwojowych,
  • planowanie strategiczne,
  • dialog obywatelski,

zmierzamy do stworzenia środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej, w tym poprzez działania o charakterze edukacyjnym.

Zachęcamy nowe podmioty, osoby i instytucje do angażowania się w różne formy działalności oraz wspieranie podmiotów ekonomii społecznej, w tym przede wszystkim kupowania ich towarów i usług, przy wsparciu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

 

 

 

Centrum Ekonomii Społecznej w Stargardzie
Fundacja Pod Aniołem
ul. Pierwszej Brygady 35, pok. 707
73-110 Stargard
tel.: 91 443 61 80
e-mail: ces.stargard@owes.es
www.owes.es

Centrum Ekonomii Społecznej w Gryfinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
ul. Łużycka 91, pokój nr 1
74-100 Gryfino
tel.: +48 509 456 964,
e-mail: ces.gryfino@owes.es
www.owes.es

Dobrze jest mieć ludzi, z którymi można robić rzeczy niezwykłe!