• RSKI Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Pyrzycach
  • Powiaty: stargardzki, pyrzycki, gryfiński, choszczeński, myśliborski Powiaty: stargardzki, pyrzycki, gryfiński, choszczeński, myśliborski
  • Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dobrzanach
  • Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek - najlepsza inwestycja !

     

Podsumowanie wydarzenia „TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ”

Szanowni Państwo,

W dniach 8-9.03.2018 Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej
(OWES dla regionu koszalińskiego, OWES dla regionu stargardzkiego, OWES da regionu szczecińskiego, OWES dla regionu szczecineckiego) wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego i Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnym zorganizowali wydarzenie pt „Tworzenie i Funkcjonowanie Zakładów Aktywności Zawodowej.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele instytucji z województwa zachodniopomorskiego prowadzących działania inwestycyjne i/lub organizacyjne zmierzające do utworzenia nowych Zakładów Aktywności Zawodowej, w tym przedstawiciele organów zarządzających instytucji tworzących ZAZ oraz pracownicy merytoryczni zespołów zaangażowanych w procesy organizacyjne i zarządcze ZAZ.

Celem głównym spotkania było wsparcie przez SZOWES procesów organizacyjnych nowych ZAZ powstających w woj. zachodniopomorskim. Eksperci przedstawili możliwe warianty organizacji ZAZ (ZAZ jako jednostka organizacyjna samorządu, ZAZ jako jednostka organizacji społecznej) oraz modele umiejscowienia ZAZ inicjowanego przez samorząd w strukturze organizacji społecznej. Przedstawiono także źródła finansowania utworzenia ZAZ oraz jego bieżącej działalności i rozwoju w aspekcie przygotowania i zatrudniania pracowników ZAZ, inwestycji oraz finansowania bieżącej działalności (PFRON, RPO, środki samorządowe, TISE, inne). Ważne było także pokazanie ZAZ w ujęciu praktycznych problemów i wyzwań, które stoją przed organizatorami ZAZ. Prawdziwą skarbnicą wiedzy w tym temacie były Panie Agnieszka Maciejewska (ZAZ Kołobrzeg) oraz Katarzyna Lubańska (ZAZ Drzonowo)

Zaszczyciło Nas  swoją obecnością wielu znamienitych gości, m.in Pani Anna Mieczkowska Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Pan Wojciech Konarski Starosta Powiatu Gryfińskiego, Pan Marcin Kowalski Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Anna Rąbel Dyrektor Oddziału Zachodniopomorskiego PFRON, Pani Agnieszka Maciejewska Kierownik ZAZ w Kołobrzegu oraz Pani Małgorzata Grabusińska reprezentująca Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Na wydarzeniu gościliśmy także starostów zainteresowanych utworzeniem ZAZ Powiatów, reprezentantów gmin, organizacji pozarządowych, pracowników SZOWES oraz inne osoby zainteresowane tematem ZAZ. Wszystkim serdecznie dziękujemy za obecność i aktywny udział w wydarzeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Ekonomii Społecznej w Stargardzie
Fundacja Pod Aniołem
ul. Pierwszej Brygady 35, pok. 208
73-110 Stargard
tel.: 91 443 61 80
e-mail: ces.stargard@owes.es
www.owes.es

Centrum Ekonomii Społecznej w Gryfinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
ul. Łużycka 91, pokój nr 1
74-100 Gryfino
tel.: +48 509 456 964,
e-mail: ces.gryfino@owes.es
www.owes.es

Dobrze jest mieć ludzi, z którymi można robić rzeczy niezwykłe!


/* 42 is the answer */