• RSKI Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Pyrzycach
 • Powiaty: stargardzki, pyrzycki, gryfiński, choszczeński, myśliborski Powiaty: stargardzki, pyrzycki, gryfiński, choszczeński, myśliborski
 • Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dobrzanach
 • Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek - najlepsza inwestycja !

     

Pożyczki

logo_TISE

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) na podstawie umowy Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) prowadzi preferencyjny fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej.  Z pożyczek mogą skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą, ale także te z działalnością odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego, o ile wskażą realne źródło spłaty niepochodzące ze środków publicznych.

Na podstawie porozumienia z TISE nasz OWES działa w regionie stargardzkim jako punkt informacyjny Funduszu.

Na co możliwe jest uzyskanie pożyczki?

 • na finansowanie kosztów rozpoczęcia działalności;
 • na zwiększenie wartości majątku trwałego (np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu bezpośrednio związanych z działalnością PES);
 • bieżącą działalność przedsiębiorstwa (np. pokrycie części kosztów
 • zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, kosztów zakupu drobnego wyposażenia itp.);
 • rozszerzenie działalności PES poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie osiąganych przychodów;
 • tworzenie nowych miejsc pracy
 • wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych

Pożyczki są udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorcom społecznym czyli tym, którzy zatrudniają do 250 osób.
Klientami Funduszu TISE mogą być wszystkie podmioty ekonomii społecznej:

 • spółdzielnie socjalne;
 • organizacje pozarządowe;
 • spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych;
 • kościelne osoby prawne;
 • spółki non-profit;
 • organizacje prowadzące podmioty reintegracyjne: Centrom Integracji Społecznej (CIS), Klubom Integracji Społecznej (KIS), Zakładom Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztatom Terapii Zajęciowej (WTZ).

Kiedy warto skorzystać z oferty Funduszu TISE?

Kiedy potrzebuję pożyczki inwestycyjnej:

 • Inwestycja w rozwój działalności gospodarczej;
 • Inwestycja w rozwój działalności statutowej.

Kiedy potrzebuję pożyczki obrotowej:

 • Utrzymanie płynności w ramach działalności gospodarczej;
 • Utrzymanie płynności w ramach działalności statutowej.

Aby uzyskać pożyczkę przedsiębiorstwa społeczne ubiegające się o pożyczkę muszą wykazać, iż:

 • posiadają osobowość prawną (w przypadku podmiotów reintegracyjnych pożyczkobiorcą może być wyłącznie organ prowadzący dany podmiot reintegracyjny);
 • spełniają kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy;
 • ich organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego;
 • przedsięwzięcia będące przedmiotem pożyczki są finansowo wykonalne;
 • wykażą realne źródła spłaty zobowiązań;
 • nie mają zaległości w US, ZUS
 • posiadają czysty wpis w BIG / BIK

Potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z naszym OWES.
Zorganizujemy dla Ciebie szkolenie, doradzimy jak starać się o pożyczkę, pomożemy !

lub

TISE S.A.
(Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A)
ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa
Tel. (22) 636 07 40, Fax (22) 636 29 02

e-mail: tise@tise.pl, http://www.tise.pl, facebook/tisesa

„Pożyczka kosztuje, ale daje DZIŚ możliwość sfinansowania działań, które mogą przynieść
zyski/korzyści w PRZYSZŁOŚCI. Pożyczka to nie jest ostateczne ZŁO, ale powszechnie wykorzystywane narzędzie wspierające ROZWÓJ organizacji.”

 

"Dobrze jest mieć ludzi,
z którymi można robić rzeczy niezwykłe"
« Poprzednie Lipiec 2018 Następne »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nd
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
dotacje / praca

szkolenia / rozwój

wsparcie / pasja

doradztwo / zaufanie

newsletter

Centrum Ekonomii Społecznej w Stargardzie
Fundacja Pod Aniołem
ul. Pierwszej Brygady 35, pok. 208
73-110 Stargard
tel.: 91 443 61 80
e-mail: ces.stargard@owes.es
www.owes.es

Centrum Ekonomii Społecznej w Gryfinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
ul. Łużycka 91, pokój nr 1
74-100 Gryfino
tel.: +48 509 456 964,
e-mail: ces.gryfino@owes.es
www.owes.es

Dobrze jest mieć ludzi, z którymi można robić rzeczy niezwykłe!


/* 42 is the answer */