• RSKI Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Pyrzycach
  • Powiaty: stargardzki, pyrzycki, gryfiński, choszczeński, myśliborski Powiaty: stargardzki, pyrzycki, gryfiński, choszczeński, myśliborski
  • Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dobrzanach
  • Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek - najlepsza inwestycja !

     

Przedsiębiorstwa społeczne w regionie stargardzkim

„Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie stargardzkim” realizowany jest w partnerstwie z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Gminą Miejską Wałcz, Fundacją Nauka dla Środowiska, firmą Aktywa Plus Emilia Kowalska, „4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o., Gminą Pyrzyce oraz Fundacją Pod Aniołem.

 

Cel głównym projektu jest przygotowanie 40 osób, 2 podmiotów uprawnionych do założenia przedsiębiorstwa społecznego (PS) oraz 2 przedsiębiorstw społecznych do utworzenia 18 miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w min. 4 przedsiębiorstwach społecznych na terenie regionu stargardzkiego tj. powiatu stargardzkiego, choszczeńskiego, gryfińskiego, myśliborskiego i pyrzyckiego do 31.12.2018 r. dzięki podniesieniu kompetencji i/lub kwalifikacji oraz zwiększeniu dostępu do usług i kapitału.

Projekt dąży do rozwoju sektora ekonomii społecznej i wzrostu jego znaczenia w gospodarce poprzez wzrost poziomu zatrudnienia w przedsiębiorstwach społecznych i rozwój sektora ekonomii społecznej w regionie stargardzkim, poprzez tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Działania przewidziane w projekcie skierowane są do: osób fizycznych i podmiotów ukierunkowanych na założenie przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych.

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej dzięki zastosowaniu indywidualnych ścieżek wsparcia bazujących na instrumentach takich jak: szkolenia, w tym szkolenia zawodowe, doradztwo, w tym doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, mentoring, coaching, a także możliwość zapoznania się z podmiotami funkcjonującymi w sektorze ekonomii społecznej (wizyty studyjne), umożliwi podniesienie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia i/lub rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w tym spółdzielni socjalnej 40 odbiorcom działań. Następnie zostanie utworzonych 18 trwałych miejsc. Projekt dąży do rozwoju sektora ekonomii społecznej i wzrostu jego znaczenia w gospodarce poprzez wzrost poziomu zatrudnienia w przedsiębiorstwach społecznych i rozwój sektora ekonomii społecznej w regionie stargardzkim, poprzez tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Miejsca pracy powstaną dzięki przyznaniu środków finansowych dla przedsiębiorstwa społecznego na stworzenie nowego miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej. Nowe miejsca pracy wspierane będą w okresie kolejnych 12 miesięcy poprzez przyznanie wsparcia pomostowego w formie finansowej oraz w ramach zindywidualizowanego doradztwa, w tym m.in. coachingu, mentoringu. Kompleksowość działań będzie zapewniona dzięki ścisłej współpracy SZOWES z otoczeniem sektora ekonomii społecznej, w tym ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi urzędami pracy, przedstawicielami biznesu lokalnego.

 

Dofinansowanie UE: 842 027,00 zł

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

"Dobrze jest mieć ludzi,
z którymi można robić rzeczy niezwykłe"
« Poprzednie Lipiec 2018 Następne »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nd
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
dotacje / praca

szkolenia / rozwój

wsparcie / pasja

doradztwo / zaufanie

newsletter

Centrum Ekonomii Społecznej w Stargardzie
Fundacja Pod Aniołem
ul. Pierwszej Brygady 35, pok. 208
73-110 Stargard
tel.: 91 443 61 80
e-mail: ces.stargard@owes.es
www.owes.es

Centrum Ekonomii Społecznej w Gryfinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
ul. Łużycka 91, pokój nr 1
74-100 Gryfino
tel.: +48 509 456 964,
e-mail: ces.gryfino@owes.es
www.owes.es

Dobrze jest mieć ludzi, z którymi można robić rzeczy niezwykłe!


/* 42 is the answer */