• RSKI Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Pyrzycach
  • Powiaty: stargardzki, pyrzycki, gryfiński, choszczeński, myśliborski Powiaty: stargardzki, pyrzycki, gryfiński, choszczeński, myśliborski
  • Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dobrzanach
  • Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek - najlepsza inwestycja !

     

Spotkanie informacyjne w sprawie pożyczek z TISE S.A

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w sprawie pożyczek z TISE S.A OWES dla regionu stargardzkiego w dniu 12.10.2017 r. (czwartek) z Panią Magdaleną Czuchrytą, Doradcą TISE SA* (Warszawa), z zakresu możliwości uzyskania niskooprocentowanej pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej.

 

 

Planowany przebieg spotkania w dniu 12.10.2017 r.:

10.00-12.00- Informacje dotyczące możliwości uzyskania niskooprocentowanej pożyczki z TISE SA (warunki, wzory dokumentów itp.).

12.00-14.00- Konsultacje indywidualne. Analiza sytuacji danych podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych uzyskaniem niskooprocentowanej pożyczki.

Miejsce: ul. Koński Kierat 14/15, 70-563 Szczecin.

Zgłoszenia: wyłącznie drogą mailową na adres alicja.stepniak@owes.es.

*Pożyczki są udzielane mikro, małym i średnim podmiotom ekonomii społecznej (zatrudniającym do 250 osób): spółdzielniom socjalnym, organizacjom pozarządowym, spółdzielniom pracy, inwalidów i niewidomych, kościelnym osobom prawnym, spółkom non-profit, podmiotom reintegracyjnym: Centrom Integracji Społecznej (CIS), Klubom Integracji Społecznej (KIS), Zakładom Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztatom Terapii Zajęciowej (WTZ).

Środki można przeznaczyć na:

a) finansowanie rozpoczęcia działalności, a w szczególności kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej,a także na:

b) zwiększenie wartości majątku trwałego – zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych związanych z prowadzoną lub planowaną działalnością, np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu bezpośrednio związanych z działalnością PES;

c) bieżącą działalność przedsiębiorstwa (np. pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, kosztów zakupu drobnego wyposażenia itp.);

d) rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie osiąganych przychodów, w tym finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie nowej lub innej od dotychczas prowadzonej działalności;

e) tworzenie nowych miejsc pracy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych.

"Dobrze jest mieć ludzi,
z którymi można robić rzeczy niezwykłe"
« Poprzednie Luty 2018 Następne »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nd
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
dotacje / praca

szkolenia / rozwój

wsparcie / pasja

doradztwo / zaufanie

newsletter