• RSKI Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Pyrzycach
  • Powiaty: stargardzki, pyrzycki, gryfiński, choszczeński, myśliborski Powiaty: stargardzki, pyrzycki, gryfiński, choszczeński, myśliborski
  • Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dobrzanach
  • Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek - najlepsza inwestycja !

     

Szkolenia

 Harmonogram szkoleń maj/czerwiec 2018 r. 

11.05.2018 r., Rozwój kompetencji umożliwiających lepsze funkcjonowanie w życiu zawodowym i społecznym, w tym uczestnictwo w działaniach podmiotów ekonomii społecznej, GOPS Marianowo, godz. 10.00 – 15.00

18.05.2018 r., Edukacja ekonomiczna i zarządzanie budżetem, GOPS Marianowo, godz. 10.00 – 15.00

21-24.05.2018 r., Edukacja ekonomiczna uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, ŚDS Choszczno, WTZ Piasecznik, godz. 8.00 – 16.00

25.05.2018 r., Usamodzielnianie się, podnoszenie kwalifikacji, przegląd możliwości na rynku pracy, w tym w ramach sektora ekonomii społecznej, GOPS Marianowo, godz. 10.00 – 15.00

29.05.2018 r., Zewnętrzne finansowanie podmiotów ekonomii społecznej, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Koło w Pyrzycach, Nowielin 40, 08.00 – 16.00

19-22.06.2018 r., Edukacja Ekonomiczna uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Koło w Pyrzycach, Nowielin 40, godz. 8.00 – 16.00

29.06.2018 r., Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Koło w Pyrzycach, Nowielin 40, godz. 8.00 – 16.00


 

Wsparcie w ramach OWES profilowane jest w zależności od stopnia zaangażowania i rozwoju, tzn.:

– dla osób zainteresowanych utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej/ podjęciem aktywności w sferze ekonomii społecznej,

–  dla podmiotów ekonomii społecznej działających w sferze pożytku publicznego i prowadzących odpłatną i/lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego,

– dla przedsiębiorstw społecznych, czyli podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą

– dla instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców.

 

Tematyka szkoleń obejmuje m.in.:

– przygotowywanie grup założycielskich;

– tworzenie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej z uwzględnieniem poszczególnych  form prawnych i typów;

– prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej (z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów podmiotów ekonomii społecznej);

– zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzania zasobami ludzkimi;

– aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej;

– tworzenie biznesplanów, badanie rynku, marketing, stworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów;

– budowanie powiązań kooperacyjnych;

– restrukturyzacja działalności;

– zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym;

– umiejętności społeczne (budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych), kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

 

 

Centrum Ekonomii Społecznej w Stargardzie
Fundacja Pod Aniołem
ul. Pierwszej Brygady 35, pok. 707
73-110 Stargard
tel.: 91 443 61 80
e-mail: ces.stargard@owes.es
www.owes.es

Centrum Ekonomii Społecznej w Gryfinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
ul. Łużycka 91, pokój nr 1
74-100 Gryfino
tel.: +48 509 456 964,
e-mail: ces.gryfino@owes.es
www.owes.es

Dobrze jest mieć ludzi, z którymi można robić rzeczy niezwykłe!