• RSKI Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Pyrzycach
  • Powiaty: stargardzki, pyrzycki, gryfiński, choszczeński, myśliborski Powiaty: stargardzki, pyrzycki, gryfiński, choszczeński, myśliborski
  • Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dobrzanach
  • Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek - najlepsza inwestycja !

     

TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Szanowni Państwo,

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej
(OWES dla regionu koszalińskiego, OWES dla regionu stargardzkiego, OWES da regionu szczecińskiego, OWES dla regionu szczecineckiego) wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego i Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnym zapraszają na wydarzenie pt „Tworzenie i funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej”

Wydarzenie skierowane jest dla przedstawicieie instytucji z województwa zachodniopomorskiego prowadzących działania inwestycyjne i/lub organizacyjne zmierzające do utworzenia nowych Zakładów Aktywności Zawodowej, w tym przedstawiciele organów zarządzających instytucji tworzących ZAZ oraz pracownicy merytoryczni zespołów zaangażowanych w procesy organizacyjne i zarządcze ZAZ.

Celem spotkania jest wsparcie procesów organizacyjnych nowych ZAZ w woj. Zachodniopomorskim. Ponadto celem spotkania jest:

  • Przedstawienie możliwych wariantów organizacji ZAZ (ZAZ jako jednostka organizacyjna samorządu, ZAZ jako jednostka organizacji społecznej), oraz modele umiejscowienia ZAZ inicjowanego przez samorząd w strukturze organizacji społecznej.
  • Prezentacja źródeł finansowania utworzenia ZAZ oraz jego bieżącej działalności i rozwoju w aspekcie przygotowania i zatrudniania pracowników ZAZ, inwestycji oraz finansowania bieżącej działalności (PFRON, RPO, środki samorządowe, TISE, inne).
  • Ścieżka uzyskiwania statusu Zakładu Aktywności Zawodowej i zasady z formalnymi aktorami tego procesu (Urząd Marszałkowski, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Państwowa Inspekcja Pracy, Starostwo, Urząd Wojewódzki).
  • Dobre praktyki funkcjonowania ZAZ w aspekcie regionalnych i krajowych praktyk organizacyjnych i zasad współpracy z parterami lokalnymi.

ZASADY UDZIAŁU:

Wydarzenie bezpłatne dla uczestników. Organizatorzy pokrywają koszty udziału, zakwaterowania i wyżywienia. Organizatorzy nie pokrywają koszty dojazdu.

Informacje dodatkowe:

Organizatorzy zapewniają nocleg wraz ze śniadaniem od 8 do 9 marca 2018 r. w hotelu Baltic Plaza Spa, ul. Plażowa 1, Kołobrzeg. Uroczysta kolacja jest przewidziana w hotelu, w czwartek, 8 marca, o godz. 19.30.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości dot. kwestii organizacyjnych prosimy o kontakt z p. Anną Sadkowską, e-mail: anna.sadkowska@owes.es, tel.: 507 488 630. W kwestiach dot. programu spotkania prosimy o kontakt z p. Krzysztofem Musiatowiczem, tel. 508 285 572, e-mail: krzysztof.musiatowicz@owes.es.

Program warsztatów dla nowych ZAZ – 8 – 9 marca 2018

ZAZ_tworzenie i funkcjonowanie_8-9_03_2018_zgłoszenie

Centrum Ekonomii Społecznej w Stargardzie
Fundacja Pod Aniołem
ul. Pierwszej Brygady 35, pok. 707
73-110 Stargard
tel.: 91 443 61 80
e-mail: ces.stargard@owes.es
www.owes.es

Centrum Ekonomii Społecznej w Gryfinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
ul. Łużycka 91, pokój nr 1
74-100 Gryfino
tel.: +48 509 456 964,
e-mail: ces.gryfino@owes.es
www.owes.es

Dobrze jest mieć ludzi, z którymi można robić rzeczy niezwykłe!