• RSKI Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Pyrzycach
 • Powiaty: stargardzki, pyrzycki, gryfiński, choszczeński, myśliborski Powiaty: stargardzki, pyrzycki, gryfiński, choszczeński, myśliborski
 • Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dobrzanach
 • Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek - najlepsza inwestycja !

     

Jak wspieramy?

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie oraz wzmocnienie potencjału sektora ekonomii społecznej i poszerzenie zakresu działań podmiotów ekonomii społecznej (PES) w 5 powiatach: pyrzyckim, stargardzkim, gryfińskim, myśliborskim, choszczeńskim.

CO ROBIMY?

 • Informujemy o tym, CO CIEKAWEGO W ŚWIECIE EKONOMII SPOŁECZNEJ, nt. bieżących wiadomości z zakresu ekonomii społecznej, aktualnie ważnych wydarzeniach.
 • Animujemy, czyli AKTYWIZUJEMY I INTEGRUJEMY lokalne społeczności, budujemy partnerstwa sieci i klastry.
 • Doradzamy, czyli ROZWIĄZUJEMY PROBLEMY, a także pomagamy pozyskiwać nowe dotacje i zarabiać pieniądze na działalność społeczną.
 • Szkolimy, czyli UCZYMY SIĘ WSPÓLNIE, jak lepiej i efektywniej działać w podmiocie ekonomii społecznej.
 • Świadczymy usługi, czyli ZWIĘKSZAMY KONKURENYCYJNOŚĆ I OBNIŻAMY KOSZTY działalności organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych.
 • Wspieramy nowe podmioty ekonomii społecznej, czyli DAJEMY DOTACJE I DODATKOWE WSPARCIE dla spółdzielni socjalnych.

 

KLIENCI OWES:

 • osoby w wieku aktywności zawodowej, tj. 15-64 lata (w przypadku osób od 15 roku życia do ukończenia 18 roku życia, niezbędna jest zgoda opiekuna prawnego; w przypadku osób powyżej 64 roku życia, wsparcie jest możliwe o ile te osoby są zainteresowane kontynuowaniem aktywności zawodowej),
 • osoby zamieszkujące obszar regionu stargardzkiego;
 • osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;
 • osoby będące członkami i/lub pracownikami podmiotów ekonomii społecznej tj.:
  przedsiębiorstw społecznych, na podstawie przepisów o przedsiębiorstwie społecznym;
  – podmiotów działających w sferze pożytku publicznego, prowadzących nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego;
  podmiotów reintegracyjnych, służących reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, takich jak Zakłady Aktywności Zawodowej, Kluby Integracji Społecznej, Centra Integracji Społecznej;
  – podmiotów gospodarczych, tworzonych w związku z realizacją celu społecznego, bądź dal których cel społecznych jest racją bytu działalności komercyjnej tj. organizacji pozarządowych prowadzące działalność gospodarczą, której zyski przeznaczane są na cele statutowe; spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie, inne spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym;
 • pracownicy instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz jednostek samorządu terytorialnego.

 

Wsparcie OWES udzielane  na podstawie planu usług, który jest zindywidualizowaną ścieżką wsparcia tworzoną na podstawie zgłaszanego przez Państwo zapotrzebowania i dokonanej diagnozy. Ma służyć rozwojowi Państwa grupy/podmiotu, podniesieniu wiedzy i umiejętności wśród członków podmiotu, rozszerzeniu działalności, tworzeniu miejsc pracy…

 

OBEJMUJE:

 •  szkolenia/doradztwo/usługi,
 • działania informacyjne i promocyjne,
 • animację lokalną i warsztaty partnerskie,
 • wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej (dotacje, wsparcie pomostowe, doradztwo i szkolenia).

 

Wsparcie w ramach OWES profilowane jest w zależności od stopnia zaangażowania i rozwoju, tzn.:

 •  dla osób zainteresowanych utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej/ podjęciem aktywności w sferze ekonomii społecznej,
 • dla podmiotów ekonomii społecznej działających w sferze pożytku publicznego i prowadzących odpłatną i/lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego,
 • dla przedsiębiorstw społecznych, czyli podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą
 • dla instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców.

 

Oferowane przez Nas wsparcie świadczymy bezpłatnie, w siedzibie OWES w Dobrzanach, OWSS w Pyrzycach, bądź w innym wskazanym przez Państwo miejscu.

Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu dla uczestników szkoleń.

Wsparcie udzielane przez OWES nie jest uzależnione od przestrzegania przez odbiorców tego wsparcia reguł jakiejkolwiek ideologii, doktryny lub religii. Wsparcie jest ogólnodostępne.

 

 

 

"Dobrze jest mieć ludzi,
z którymi można robić rzeczy niezwykłe"
« Poprzednie Lipiec 2018 Następne »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nd
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
dotacje / praca

szkolenia / rozwój

wsparcie / pasja

doradztwo / zaufanie

newsletter

Centrum Ekonomii Społecznej w Stargardzie
Fundacja Pod Aniołem
ul. Pierwszej Brygady 35, pok. 208
73-110 Stargard
tel.: 91 443 61 80
e-mail: ces.stargard@owes.es
www.owes.es

Centrum Ekonomii Społecznej w Gryfinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
ul. Łużycka 91, pokój nr 1
74-100 Gryfino
tel.: +48 509 456 964,
e-mail: ces.gryfino@owes.es
www.owes.es

Dobrze jest mieć ludzi, z którymi można robić rzeczy niezwykłe!


/* 42 is the answer */