• RSKI Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Pyrzycach
  • Powiaty: stargardzki, pyrzycki, gryfiński, choszczeński, myśliborski Powiaty: stargardzki, pyrzycki, gryfiński, choszczeński, myśliborski
  • Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dobrzanach
  • Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek - najlepsza inwestycja !

     

Warsztaty Edukacji Ekonomicznej w Goszkowie

Szanowni Państwo,

w dniach 20,21,26i27.02.2018 przeprowadziliśmy w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Goszkowie, cykl zjęć dla uczestników WTZ pt „Warsztaty Edukacji Ekonomicznej.

Celem warsztatów było podniesienie kompetencji ekonomiczno – finansowych i pracowniczych wśród biernych zawodowo osób dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną uczestniczących w procesach rehabilitacyjnych WTZ. Cykl zajęć był działaniem zmierzającym do reintegracji zawodowej uczestników WTZ, w tym poprzez przygotowanie ich do usamodzielnienia  się na rynku pracy, jak również przygotowanie niepracujących uczestników WTZ do nowych ról zatrudnieniowych w PES/PS.

Uczestnicy podczas zajęć uświadomili sobie potrzeby i wartości edukacji finansowej, analizują życiowy cykl wydarzeń, który uświadomił im potrzeby planowania wydatków w dłuższej perspektywie czasu. Zagadnienia podejmowane podczas zajęć dotyczyły przepływu gotówki i tworzenia celów finansowych oraz sposobów i możliwości oszczędzania. Omówiono zagadnienia wydatków i funduszy na nagłe wydatki, usług oszczędnościowych i zasad racjonalnego pożyczania.

Zwrócono także uwagę na wartości jakie niesie praca oraz wskazano na możliwości pracy w podmiotach ekonomii społecznej.

Warsztaty prowadził Arkadiusz Borysiewicz z Fundacji Nauka dla Środowiska.

 

Centrum Ekonomii Społecznej w Stargardzie
Fundacja Pod Aniołem
ul. Pierwszej Brygady 35, pok. 707
73-110 Stargard
tel.: 91 443 61 80
e-mail: ces.stargard@owes.es
www.owes.es

Centrum Ekonomii Społecznej w Gryfinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
ul. Łużycka 91, pokój nr 1
74-100 Gryfino
tel.: +48 509 456 964,
e-mail: ces.gryfino@owes.es
www.owes.es

Dobrze jest mieć ludzi, z którymi można robić rzeczy niezwykłe!