• RSKI Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Pyrzycach
  • Powiaty: stargardzki, pyrzycki, gryfiński, choszczeński, myśliborski Powiaty: stargardzki, pyrzycki, gryfiński, choszczeński, myśliborski
  • Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dobrzanach
  • Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek - najlepsza inwestycja !

     

Warsztaty Edukacji Ekonomicznej w Nowielinie

Kolejne Warsztaty Edukacji Ekonomicznej dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przed nami! Tym razem odbędą się one w Nowielinie w dniach 19 – 22 czerwca 2018r. Warsztaty tradycyjnie poprowadzi Arkadiusz Borysiewicz z Fundacji Nauka dla Środowiska.

Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji ekonomiczno-finansowych i pracowniczych wśród biernych zawodowo osób dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną, uczestniczących w procesach rehabilitacyjnych WTZ, reintegracja społeczna uczestników WTZ, w tym przygotowanie ich do usamodzielnienia ekonomicznego na rynku pracy, przygotowanie niepracujących uczestników WTZ do nowych ról zatrudnieniowych w PES/PS, a także wsparcie procesów zatrudnieniowych PES/PS skierowanych do osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Uczestnicy szkolić będą się w 2 grupach, a cały cykl odbywać się będzie w 4 blokach tematycznych, realizowanych przez 4 dni.

Centrum Ekonomii Społecznej w Stargardzie
Fundacja Pod Aniołem
ul. Pierwszej Brygady 35, pok. 707
73-110 Stargard
tel.: 91 443 61 80
e-mail: ces.stargard@owes.es
www.owes.es

Centrum Ekonomii Społecznej w Gryfinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
ul. Łużycka 91, pokój nr 1
74-100 Gryfino
tel.: +48 509 456 964,
e-mail: ces.gryfino@owes.es
www.owes.es

Dobrze jest mieć ludzi, z którymi można robić rzeczy niezwykłe!