• RSKI Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Pyrzycach
  • Powiaty: stargardzki, pyrzycki, gryfiński, choszczeński, myśliborski Powiaty: stargardzki, pyrzycki, gryfiński, choszczeński, myśliborski
  • Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dobrzanach
  • Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek - najlepsza inwestycja !

     

Zapraszamy na szkolenie OWES w Dolicach pt. „Animacja Lokalna” – [24/03/2018]

Szanowni Państwo,

zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, lokalnych liderów oraz wszystkich zainteresowanych na szkolenie pt. „Animacja lokalna”

Termin szkolenia: 24.03.2018 (sobota), 09.15 – 15.45

Miejsce szkolenia:  Gminnym Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach ul. Wiejska 4

Organizator: Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego. Koordynatorem szkolenia z ramienia OWES jest doradca kluczowy Monika Baszak tel. 507 488 629

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na szkolenie do dnia 15.03.2018 i przekazać organizatorowi (w wersji papierowej lub elektronicznej)

W przypadku osób nie będących uczestnikami projektu konieczne będzie złożenie formularza zgłoszeniowego do projektu oraz wysłanie skanu na adres monika.baszak@owes.es, tel.kom.: 507 488 629

Temat: Animacja lokalna

Cel: poznanie narzędzi i technik mobilizowania do działania poprzez animację lokalną – w tym: zachęcanie mieszkańców wsi do współpracy ze stowarzyszeniem, które działa na rzecz miejscowości, angażowanie mieszkańców w działalność na rzecz swojej miejscowości, inicjowanie procesu zmian w swojej miejscowości włączając mieszkańców.

HARMONOGRAM:

 

Godzina

                                      Poruszane zagadnienie
09.15 – 10.45 Społeczność lokalna, czynniki wspierające i hamujące jej rozwój, zarządzanie społecznością
10.45 – 11.00 Przerwa
11.00 – 12.30 Dlaczego ludzie się angażują (motywy, przyczyny)
12.30 – 12.45 Przerwa
12.45 – 14.15 Proces motywacji
14.15– 14.30 Przerwa
14.30 – 15.45 Sposoby wzmacniania motywacji, gotowość do współpracy, lokalne partnerstwo

Prowadzący:

Zbigniew Łukaszewski – animator społeczny, superwizor społeczności lokalnych, specjalista ds. procesów rewitalizacyjnych. Związany z Centrum Aktywności Lokalnej w Warszawie. Ukończył m.in. Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych (jest aktywnym trenerem) oraz Studia Podyplomowe: Animacja Współpracy Środowiskowej (2004-2005), Superwizja w Animacji i Współpracy Środowiskowej (2009-2010) na Uniwersytecie Gdańskim oraz Kierowanie procesami edukacyjnymi w obszarze rewitalizacji, przedsiębiorczości, samorządności lokalnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej Im. Janusza Korczaka w Warszawie (2016). Jako trener, animator prowadził m.in. szkolenia w środowiskach wiejskich i małych miasteczek województw: Zachodniopomorskiego, Kujawsko – Pomorskiego, Warmińsko- Mazurskiego i Lubuskiego w wymiarze przekraczającym 1000 godzin. Dyrektor OPS w Goleniowie, posiada wieloletnie (20 lat) doświadczenie w zarządzaniu jednostkami publicznymi oraz 10 letnie doświadczenie akademickie i stopień naukowy: doktora nauk rolniczych. Specjalista i praktyk w pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych m.in.: Phare, POKL, Interreg, PROW, PNWM, MKiDN. Jest prezesem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.

w załączeniu,

Formularz Zgłoszeniowy Na Szkolenie

OWES-Zgłoszenie-na-szkolenie-Animacja Lokalna

Formularz Zgłoszeniowy do projektu OWES

OWES_RST formularz zgłoszeniowy – osoba fizyczna 20170201 OAK

Centrum Ekonomii Społecznej w Stargardzie
Fundacja Pod Aniołem
ul. Pierwszej Brygady 35, pok. 707
73-110 Stargard
tel.: 91 443 61 80
e-mail: ces.stargard@owes.es
www.owes.es

Centrum Ekonomii Społecznej w Gryfinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
ul. Łużycka 91, pokój nr 1
74-100 Gryfino
tel.: +48 509 456 964,
e-mail: ces.gryfino@owes.es
www.owes.es

Dobrze jest mieć ludzi, z którymi można robić rzeczy niezwykłe!