Konferencja w Barlinku

Konferencja w Barlinku

30 listopada 2018 r. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „Bratek” zorganizował w Barlinku konferencję pt. „Systemowe rozwiązania wspierające rehabilitację społeczną i zawodową dorosłych osób z niepełnosprawnością, przede wszystkim z niepełnosprawnością intelektualną”. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. przedstawiciele Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.