Wizyty studyjne dla ZAZ

Wizyty studyjne dla ZAZ

W grudniu 2018 r. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego zorganizował dwie wizyty studyjne dla przedstawicieli nowo powstających Zakładów Aktywności Zawodowej w Choszcznie oraz Gryfinie. W pierwszej z nich do Zakładu Aktywności Zawodowej w Pile pojechali przyszli pracownicy ZAZ-u z Choszczna. Druga zorganizowana została do Zakładów Aktywności Zawodowej w Wielkopolsce oraz na Dolnym Śląsku, a udział w niej wzięli przyszli instruktorzy praktycznej nauki zawodu oraz kadra. Dzięki udziałowi w wyjazdach, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z dobrymi praktykami ZAZ, obejrzeć pracownie, zdobyć wiedzę i posłuchać o doświadczeniach pracowników z innych części Polski.