SZOWES-OWES w regionie stargardzkim – nabór na wolne stanowiska

SZOWES-OWES w regionie stargardzkim – nabór na wolne stanowiska

Szanowni Państwo,

„4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Tkacka 19-22/303, 70-556 Szczecin poszukuje osoby do pracy w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim na stanowisku:

Doradca podstawowy
Oferta 4CCES Doradca podstawowy OWES-RST

Doradca kluczowy:
Oferta 4CCES Doradca kluczowy OWES-RST

Kluczowy doradca biznesowy:
Oferta 4CCES Kluczowy doradca biznesowy OWES-RST

Animator:
Oferta 4CCES Animator OWES-RST


Fundacja Pod Aniołem
z siedzibą w Dobrzanach, ul. Zacisze 1b/4, (adres do korespondencji: ul. Tkacka 19-22/303, 70-556 Szczecin poszukuje osoby do pracy w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim na stanowisku:

Doradca podstawowy:
Oferta_FPA Doradca podstawowy OWES-RST

Doradca Kluczowy:
Oferta_FPA Doradca kluczowy OWES-RST

Kluczowy doradca biznesowy:
Oferta_FPA Kluczowy doradca biznesowy OWES-RST

Animator:
Oferta_FPA Animator OWES-RST

Specjalista ds. reintegracji:
Oferta_FPA Specjalista ds. reintegracji OWES-RST

Specjalista ds. zamówień publicznych:
Oferta_FPA Specjalista ds zamówień OWES-RST

 

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV (na załączonym wzorze) oraz portfolio potwierdzające posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe do dnia 30.05.2019 r. na adres email podany każdorazowo w ofercie na dane stanowisko.

SZOWES-OWES_w_regionie_stargardzkim_CV wzór
Proponowana struktura portfolio