Kierunkowanie współpracy na rzecz rozwoju lokalnej oferty turystycznej