Harmonogram Wsparcia OWES. Sierpień i Wrzesień 2019 r.

Harmonogram Wsparcia OWES. Sierpień i Wrzesień 2019 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej planowany harmonogram wsparcia OWES w regionie stargardzkim w miesiącu sierpniu oraz wrześniu. Wszelkie zmiany w planowanym wsparciu będziemy sygnalizować poprzez aktualizację poniższego harmonogramu.

Lp.Nazwa udzielonego wsparciaMiejsce (dokładny adres ze wskazaniem nr Sali)Data odbywania danego wsparciaGodziny, w których przeprowadzane jest dane wsparcieImiona i nazwiska uczestników projektu, biorących udział w danym wsparciuUwagi
1.Stły dyżur w biurze w Stargardzie (Lokalne Centurm Eknomii Społecznej)ul. Czarneckiego 2/3, pok. e, 73-110 Stargard
tel.: 507 488 630, e-mail: ces.stargard@owes.es
Poniedziałek
Piątek
od godz. 09.00 do godz. 15.00w zależności od zapotrzebowaniaStały dyżur w biurze kadry merytorycznej OWES, umożliwiający kontakt z kadrą OWES
2.Stły dyżur w biurze w Gryfinie (Lokalne Centurm Eknomii Społecznej)ul. Sprzymierzonych 1, 74-100 Gryfino
tel.: 502 570 949, e-mail: ces.gryfino@owes.es
Poniedziałek

Środa

od godz. 09.00 do godz. 15.30
od godz. 09.00 do godz. 15.00
w zależności od zapotrzebowaniaStały dyżur w biurze kadry merytorycznej OWES, umożliwiający kontakt z kadrą OWES
3.Stły dyżur w biurze w Choszcznie (Lokalne Centurm Eknomii Społecznej)ul. Drawieńska 54, 73-200 Choszczno
e-mail: ces.choszczno@owes.es
Wtorek
Piątek
od godz. 10.00 do godz. 14.00w zależności od zapotrzebowaniaStały dyżur w biurze kadry merytorycznej OWES, umożliwiający kontakt z kadrą OWES
4.Stły dyżur w biurze w Przelewicach (Lokalne Centurm Eknomii Społecznej)Przelewice 17, 74-210 Przelewice
tel.: 511 786 302,
e-mail: ces.przelewice@owes.es
Środa

Czwartek

od godz. 09.30 do godz. 15.30
od godz. 09.30 do godz. 16.00
w zależności od zapotrzebowaniaStały dyżur w biurze kadry merytorycznej OWES, umożliwiający kontakt z kadrą OWES
5.Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracynie dotyczyon 19.08.2019 do 2.09.2019nie dotyczyGI SS Nowogródek Pomorski, GI SS Chojna, GI SS Miedwiezamknięty nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego
6.Nabór lokalnych animatorów OWESnie dotyczyod 28.08.2019 do 18.09.2019nie dotyczynie dotyczyOtwarty nabór na lokalnych animatorów OWES – wolontariuszy
7.Komisja Oceny WnioskówKooperatywa Łaźnia, Koński Kierat 14/15, Szczecin03.09.201910:00 – 18:00Podmioty, które zgłosiły wniosek w ramach zamkniętego naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowegoWsparcie finansowe, tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych