Harmonogram wsparcia: październik – Listopad 2019

Harmonogram wsparcia: październik – Listopad 2019

Szanowni Państwo,

Poniżej planowany harmonogram wsparcia OWES w regionie stargardzkim w miesiącu październik i listopad 2019. Wszelkie zmiany w planowanym wsparciu będziemy sygnalizować poprzez aktualizację poniższego harmonogramu.

 

Lp. Nazwa udzielonego wsparcia Miejsce (dokładny adres ze wskazaniem nr Sali) Data odbywania danego wsparcia Godziny, w których przeprowadzane jest dane wsparcie Imiona i nazwiska uczestników projektu, biorących udział w danym wsparciu Uwagi
1. Stały dyżur w biurze w Stargardzie (Lokalne Centurm Eknomii Społecznej) ul. Czarneckiego 2/3, pok. e, 73-110 Stargard
tel.: 507 488 630, e-mail: ces.stargard@owes.es
Poniedziałek
Piątek
od godz. 09.00 do godz. 15.00 w zależności od zapotrzebowania Stały dyżur w biurze kadry merytorycznej OWES, umożliwiający kontakt z kadrą OWES
2. Stały dyżur w biurze w Gryfinie (Lokalne Centurm Eknomii Społecznej) ul. Sprzymierzonych 1, 74-100 Gryfino
tel.: 502 570 949, e-mail: ces.gryfino@owes.es
Poniedziałek

Środa

od godz. 09.00 do godz. 15.30
od godz. 09.00 do godz. 15.00
w zależności od zapotrzebowania Stały dyżur w biurze kadry merytorycznej OWES, umożliwiający kontakt z kadrą OWES
3. Stały dyżur w biurze w Choszcznie (Lokalne Centurm Eknomii Społecznej) ul. Drawieńska 54, 73-200 Choszczno
e-mail: ces.choszczno@owes.es
Środa
Piątek
od godz. 10.00 do godz. 14.00 w zależności od zapotrzebowania Stały dyżur w biurze kadry merytorycznej OWES, umożliwiający kontakt z kadrą OWES
4. Stały dyżur w biurze w Przelewicach (Lokalne Centurm Eknomii Społecznej) Przelewice 17, 74-210 Przelewice
tel.: 511 786 302,
e-mail: ces.przelewice@owes.es
Środa

Czwartek

od godz. 09.30 do godz. 15.30
od godz. 09.30 do godz. 16.00
w zależności od zapotrzebowania Stały dyżur w biurze kadry merytorycznej OWES, umożliwiający kontakt z kadrą OWES