OWES zgłaszanie problemów, wątpliwości, pochwał do Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS

OWES zgłaszanie problemów, wątpliwości, pochwał do Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS

Szanowni Państwo,

w razie problemów lub wątpliwości, bądź pochwał odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej utworzono w Departamencie Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej specjalną skrzynkę mailową: kontakt.akses@mrpips.gov.pl.

Zachęcamy do przesyłania uwag. Informacja zwrotna z Państwa strony jest nieoceniona i ważna z perspektywy podnoszenia poziomu obsługi i profesjonalizacji naszych usług.