Ostateczna lista rankingowa grup inicjatywnych. Wsparcie finansowe OWES na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych