Ostateczna lista rankingowa grup inicjatywnych. Wsparcie finansowe OWES na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Ostateczna lista rankingowa grup inicjatywnych. Wsparcie finansowe OWES na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy ostateczne listy rankingowe utworzone w związku z procedurą rekrutacyjną projektu “SZOWES-OWES w regionie stargardzkim” dla grup inicjatywnych zainteresowanych wsparciem finansowym na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Lista rankingowa została przygotowana po uwzględnieniu procedury odwoławczej.

Ostateczna lista rankingowa grup inicjatywnych zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Ostateczna lista rankingowa grup inicjatywnych niezakwalifikowanych do udziału w projekcie