TARCZA ANTYKRYZYSOWA- PODSUMOWANIE WSPARCIA TARCZA 2.0

TARCZA ANTYKRYZYSOWA- PODSUMOWANIE WSPARCIA TARCZA 2.0

Dzień dobry,

W związku ze zmianami (tzw. tarcza 2.0.) ustawy o przeciwdziałaniu skutkom COVID-19 (tzw. tarcza antykryzysowa), w załączeniu przysyłamy zestawienie najbardziej istotnych instrumentów wsparcia (z uwzględnieniem dość szerokiego spectrum działania przedsiębiorstw społecznych) przygotowane przez Prawników obsługujących OWES w regionie stargardzkim.

Zestawienie (poza omówieniem poszczególnych instrumentów) przedstawia swego rodzaju „wykaz zmian” (z reguły w postaci rozszerzenia zakresu zastosowania istniejących instrumentów). Ponadto prezentuje także „nowe” instrumenty wsparcia.

Z istotnych „zmian” Prawnicy zwracają w szczególności uwagę na:

  1. doprecyzowanie postanowień dotyczących podejmowania uchwał przez organy spółdzielni (w tym spółdzielni socjalnych) – zestawienie pn. INNE;
  2. wprowadzenie mechanizmów „głosowania na odległość” w przypadku organów fundacji o stowarzyszeń – zestawienie pn. INNE;
  3. świadczenie na ochronę miejsc pracy z FGŚP – rozszerzenie instrumentu na organizacje pozarządowe; doprecyzowanie okresu, w którym przysługuje dofinansowanie; brak obowiązku zatrudniania pracownika objętego dofinansowaniem po upływie okresu dofinansowania – zestawienie pn. INSTRUMENTY WSPARCIA;
  4. świadczenie postojowe (zmiana w zakresie „intensywności” wsparcia – wcześniej raz, obecnie max. 3 miesiące) – zestawienie pn. INSTRUMENTY WSPARCIA;
  5. dofinansowanie dla MŚP części kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne – umowa ze starostą – brak wymogu utrzymywania zatrudnienia pracowników objętych finansowaniem po okresie otrzymywania dofinansowania – zestawienie pn. INSTRUMENTY WSPARCIA;
  6. mikropożyczki dla MŚP (do 5 tys. zł) – dla umorzenia mikropożyczki: brak wymogu utrzymania zatrudnienia pracowników, wystarczy dalsze prowadzenie działalności po upływie 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki; umorzenie pożyczki nie stanowi przychodu podatkowego – zestawienie pn. INSTRUMENTY WSPARCIA;
  7. dofinansowanie dla organizacji pozarządowych i podmiotów z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – brak wymogu utrzymywania zatrudnienia pracowników objętych finansowaniem po zakończeniu dofinansowania – zestawienie pn. INSTRUMENTY WSPARCIA;
  8. zwolnienie z ZUS dla płatników oraz samozatrudnionych – rozszerzenie o płatników, którzy zgłosili do 49 ubezpieczonych (ale tylko 50% składek); rozszerzenie o płatników zgłoszonych do ZUS między 1.02 a 31.03; rozszerzenie o spółdzielnie socjalne; zwolnienie ze składek za marzec 2020 nawet jeżeli zostały opłacone– zestawienie pn. INSTRUMENTY WSPARCIA.

Pełne informacje dot. instrumentów wsparcia znajduja sie w plikach załączonych poniżej:

Inne_COVID_aktualizacja_tarcza antykryzysowa 2.0

Instrumenty wsparcia_COVID_aktualizacja_tarcza antykryzysowa 2.0

Zatrudnienie_COVID_aktualizacja_tarcza antykryzysowa 2.0