WYDŁUŻENIE TERMINU NABÓRU BIZNESPLANÓW W RAMACH PROJEKTU “SZOWES-OWES W REGIONIE STARGARDZKIM”