NABÓR WNIOSKÓW NA PRZYZNANIE DOTACJI NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 7.3 RPO WZP 2014-2020 – wydłużenie terminu

NABÓR WNIOSKÓW NA PRZYZNANIE DOTACJI NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 7.3 RPO WZP 2014-2020 – wydłużenie terminu

Szanowni Państwo,

Informujemy  o wydłużeniu terminu naboru grup inicjatywnych zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.  Nabór trwać będzie do dnia 05 listopada 2021 do godz. 15:00