Projekt networking – STARGARD

Projekt networking – STARGARD

Szanowni Państwo,

SZOWES wraz z parnterem Fundacją Biznes Innowacje Networking, serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie networkingowe, łączące podmioty ekonomii społecznej z przedstawicielami biznesu. Spotkanie odbędzie się w Stargardzie Centrum Nauki Filary w dniu 3103.2022. Przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych wydarzeniem odsyłamy do strony rekrutacyjnej na profilu evenea.pl. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z doradcą.

Zgłoszenie wymaga akceptacji ze strony Organizatora. Liczba miejsc jest ograniczona.

Ideą Projektu Networking jest organizacja spotkań dla przedstawicieli biznesu pozwalających na wymianę doświadczeń, nawiązanie kontaktów, przybliżenie możliwości kooperacji i stworzenie szans na przyszłą współpracę.


Poniżej można zobaczyć jak wyglądała inauguracja oraz pierwsze spotkanie networkingowe w Szczecinie w 2021 roku