ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ NR FPA/OWES-RST/01/03.2022 na organizację wydarzenia animacyjnego

ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ NR FPA/OWES-RST/01/03.2022 na organizację wydarzenia animacyjnego

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „SZOWES – OWES w regionie stargardzkim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.3, nr umowy RPZP.07.03.00-32-K002/18, Fundacja Pod Aniołem z siedzibą w Dobrzanach, ul. Zacisze 1b/4 zaprasza do składania ofert na zorganizowanie wydarzenia animacyjnego pn. „Projekt Networking – Stargard” w celu sieciowania podmiotów ekonomii społecznej z lokalnym biznesem.

szczegóły w zapytaniu:

Zapytanie_Wydarzenie Animacyjne_Stargard

Oferta_wydarzenie animacyjne 20220316 NEtworking