Bez kategorii

Już po raz ósmy Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego przyzna tytuł „Lidera Ekonomii Społecznej” tym podmiotom, które najefektywniej w swojej działalności propagują ideę ekonomii społecznej. Niezmienne pozostały intencje organizatora aby wprowadzić trwałą zmianę w regionie, upowszechnić wiedzę o sposobach integracji społecznej i zawodowej w regionie, promować postawy...

Szanowni Państwo, Dnia 09.08.2021 rozpoczynamy nabór biznesplanów w projekcie “SZOWES-OWES w regionie stargardzkim” wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych. Czekamy na wnioski grup inicjatywnych, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie oraz uczestniczyły w wsparciu szkoleniowo – doradczym OWES. Nabór jest zamknięty i dotyczy tylko...

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na sygnały od Państwa zmieniamy termin realizacji szkolenia “Prowadzenie i rozliczenie projektu". Nowy termin to 21.08.2021 r. godz. 9.00, szkolenie jest w formule stacjonarnej, miejsce szkolenia: ul. Czarnieckiego 2/3, pok. e, 73-110 Stargard szczegóły w plikach poniżej: SZOWES zgłoszenie na szkolenie_Prowadzenie i rozliczenie projektów...

Szanowni Państwo, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzki wychodząc na przeciw oczekiwaniom podmiotów ekonomii społecznej serdecznie zaprasza na szkolenie pt. “Prowadzenie i rozliczenie projektu”, szkolenie odbędzie się w formule stacjonarnej Data szkolenia: 07.08.2021 r. Miejsce szkolenia: ul. Czarnieckiego 2/3, pok. e, 73-110 Stargard g. 9:00 Szkolenie odbędzie się  07.08.2021...

Jeśli chcesz wnieść uwagi, skargę lub wniosek w związku z pracą Zespołu OWES napisz maila w tej sprawie na adres: maciej.rebilas@owes.es Wszelkie uwagi dotyczące pracy OWES można również kierować na adres: info@mrpips.gov.pl...

Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem procedury odwoławczej przekazujemy ostateczną listę rankingową wniosków o przyznanie środków finansowych (dotacji) na utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie stargardzkim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Ostateczna Lista Rankingowa...