Aktualności

Szanowni Państwo, poniżej zbiór najważniejszych informacji związanych z wprowadzeniem Tarczy 6.0 Które kody PKD weszły do zbioru kodów objętych wsparciem w ramach Tarczy Branżowej? 47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów 82.30.Z – działalność związana...

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych. Co nowego? art. 94 szansą dla spółdzielni socjalnych? Wspomniany przepis umożliwia zamawiającym dokonanie zastrzeżenia w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie np. spółdzielnie socjalne. Zwolni to zamawiającego z obowiązku weryfikacji celu...

Szanowni Państwo, w związku z zakończonym naborem grup inicjatywnych zainteresowanych wsparciem dotacyjnym rozpoczynamy nowy, przygotowawczy cykl szkoleniowy. Szkolenia mają charakter zamknięty do ich udziału zapraszamy zakwalifikowane wcześniej grupy. Tym samym poniżej przedstawiam harmonogram szkoleń, programy, formularz zgłoszeniowy (w przypadku chęci uczestniczenia prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie...

Już w najbliższym czasie wystartuje nowy program wsparcia seniorów pod nazwą "Aktywni+" O dofinansowanie projektów skierowanych do osób starszych będą mogły ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe. Rządowy program będzie funkcjonował w latach 2021-2025, a w każdym roku jego budżet wyniesie 40 mln złotych. Głównym celem programu „Aktywni+” jest zwiększenie uczestnictwa...

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową utworzoną w związku z procedurą rekrutacyjną projektu “SZOWES-OWES w regionie stargardzkim” dla grup inicjatywnych zainteresowanych wsparciem finansowym na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Ostateczna Lista Rankingowa...

Szanowni Państwo, Ośrodek Wsparcie Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim przypomina, zachęca i zaprasza do kontaktu, oraz odwiedzin naszych Centrów Ekonomii Społecznej w Stargardzie, Przelewicach, Choszcznie i Gryfinie przedstawicieli Przedsiębiorstw Społecznych z subregionu stargardzkiego (powiaty choszczeński, gryfiński, myśliborski, pyrzycki i stargardzki). W naszych biurach dowiedzą się Państwo o...

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy wstępną listę rankingową utworzoną w związku z procedurą rekrutacyjną projektu “SZOWES-OWES w regionie stargardzkim” dla grup inicjatywnych zainteresowanych wsparciem finansowym na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Wstępna Lista Rankingowa Przewidziano możliwość odwołania się w formie pisemnej (np. korespondencja tradycyjna, poczta e-mail) od decyzji...

Szanowni Państwo, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzki wychodząc na przeciw oczekiwaniom podmiotów ekonomii społecznej serdecznie zaprasza na szkolenie pt. "Jak zarządzać efektywnie narzędziami online w pracy podmiotów ekonomii społecznej?", szkolenie odbędzie się w formule online. szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy załączamy poniżej:   Program szkolenia - Narzędzia online...

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych przygotowało na rok 2020 program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn: „Wspieraj Seniora”. Program ma na celu...

Szanowni Państwo, w związku z sytuacją pandemii COVID-19 przedłużamy nabór wniosków na przyznanie dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych do dnia 30 listopada 2020 roku g. 15:00 O dotacje mogą ubiegać się w nowo powstające przedsiębiorstwa społeczne, podmioty ekonomii społecznej przekształcające się w przedsiębiorstwa społeczne,...