Aktualności

Szanowni Państwo, 06.01.2020 rozpoczynamy II nabór wniosków na przyznanie dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu  pt. “SZOWES – OWES w regionie stargardzkim”, który trwać będzie do dnia 31.01.2020 g. 12:00  O dotacje mogą ubiegać się w nowo powstające przedsiębiorstwa społeczne, podmioty ekonomii...

Szanowni Państwo, informujemy, że II nabór wniosków w ramach przyznawania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych rozpocznie się 6/01/2020 i będzie trwał do 31/01/2020. O dotacje mogą ubiegać się w nowo powstające przedsiębiorstwa społeczne, podmioty ekonomii społecznej przekształcające się w przedsiębiorstwa społeczne, oraz istniejące przedsiębiorstwa...

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy harmonogram wsparcia OWES na miesiące: grudzień 2019 oraz styczeń 2020. Lp. Nazwa udzielonego wsparcia Miejsce (dokładny adres ze wskazaniem nr Sali) Data odbywania danego wsparcia Godziny, w których przeprowadzane jest dane wsparcie Imiona i nazwiska uczestników projektu, biorących udział w danym wsparciu Uwagi 1. Stały dyżur w biurze w Stargardzie (Lokalne...

Szanowni Państwo, z powodu szkolenia zespołu OWESowego najbliższy piątkowy (29.11) dyżur w CES Stargard zostaje przeniesiony na wtorek 3.12.2019 roku. Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy. Przypominamy jednocześnie, iż istnieje również możliwość konsultacji telefonicznych pod numerami telefonów: Doradczyni podstawowa OWES – Anna Sadkowska 507 488 630 Doradca kluczowy OWES –...

Szanowni Państwo, w razie problemów lub wątpliwości, bądź pochwał odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej utworzono w Departamencie Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej specjalną skrzynkę mailową: kontakt.akses@mrpips.gov.pl. Zachęcamy do przesyłania uwag. Informacja zwrotna z Państwa strony jest nieoceniona i...

Szanowni Państwo, Informujemy, że z dniem 7 listopada 2019 zmianie uległy Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) stanowią dokument określający zadania OWES, sposób ich funkcjonowania oraz świadczenia usług na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych. poniżej aktualna wersja przedmiotowego dokumentu: standardy_OWES_11_2019 Jednocześnie informujemy...