Aktualności

Szanowni Państwo, Informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu pt. “SZOWES - OWES w regionie stargardzkim”, nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.07.03.00-32-K001/18-00 Celem głównym projektu jest utworzenie 62 nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych i dla 15 osób w podmiotach ekonomii społecznej, wzmocnienie konkurencyjności i zdolności rozwojowych 150 podmiotów ekonomii społecznej...

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - dla regionu stargardzkiego zaprasza Państwa do udziału w wizycie studyjnej pt. "Jak to robią inni, czyli dobre praktyki spółdzielni socjalnych – Spółdzielnia Socjalna Gród” Data: 15-16.04.2019 r. (poniedziałek, wtorek). Miejsce i godzina wyjazdu: 5:40 Mirowo, 6:20 Swobnica, 6:40 Trzcińsko Zdrój, 7:15 Lipiany,...

Zapraszamy wszystkich serdecznie na XVIII Finał Konkursu Pal i Pisanek Wielkanonych, który odbędzie się 13. kwietnia 2019 r. o godz. 13:00 w Sali Wiejskiej w Nowogródku Pomorskim. Będziemy tam z Państwem od 10:15. Wejdź z nami do gry Socjeta.es! Plakat wydarzenia - kliknij tutaj...

„4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o. zaprasza potencjalnych wykonawców do składania ofert na organizację wizyty studyjnej pn.: „Jak to robią inni, czyli dobre praktyki spółdzielni socjalnych – Spółdzielnia Socjalna Gród” w ramach projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii...

Nowy rok przyniósł nam kolejne Warsztaty Edukacji Ekonomicznej dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy. W dniach 21-24 stycznia br. gościliśmy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chojnie, gdzie kolejni uczestnicy pod bacznym okiem pana Arkadiusza Borysiewicza aktywnie uczyli się m.in. jak dobrze zarządzać...