Aktualności

Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy ostateczną listę rankingową wniosków o przyznanie środków finansowych na utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu SZOWES-OWES w regionie stargardzkim realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.   Ostateczna lista rankingowa...

Szanowni Państw, Informujemy, że 06.09.2019 uczestniczyliśmy w Konferencji pt. "Perspektywy rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich w województwie zachodniopomorskim", która odbyła się przy okazji XXXII Barzkowickich Targów Rolnych "Agro Pomerania" 2019. Nasz OWES reprezentowany przez Animatora Pana Pawła Klimka oraz Koordynatora Merytorycznego Macieja Rębilasa uczestniczył w debacie "KGW...

Szanowni Państwo, informujemy, że dyżur 13 września w CES w Stargardzie został przesunięty na dzień 17.09.2019 w godz. 9:00 - 14:00. Przesunięcie dnia dyżuru spowodowane jest uczestnictwem naszych Pracowników w szkoleniu "Profesjonalista OWES", gdzie uczymy się jeszcze efektywniej działać na rzecz Państwa. Za ewentualne utrudnienia bardzo przepraszamy.  ...

Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy wstępną listę rankingową wniosków o przyznanie środków finansowych na utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu SZOWES-OWES w regionie stargardzkim realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z §6.2 pkt. 27 Regulaminu rekrutacji i przyznawania...

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu SZOWES-OWES w regionie stargardzkim, Fundacja Pod Aniołem, poszukuje Animatorów Lokalnych – Wolontariuszy. Jeżeli chcesz mieć realny wpływ na swoje otoczenie lokalne, lubisz pracować z ludźmi, jesteś aktywny i dostrzegasz szanse rozwojowe swojej społeczności w oparciu o narzędzia ekonomii społecznej –...

Szanowni Państwo, Poniżej planowany harmonogram wsparcia OWES w regionie stargardzkim w miesiącu sierpniu oraz wrześniu. Wszelkie zmiany w planowanym wsparciu będziemy sygnalizować poprzez aktualizację poniższego harmonogramu. Lp. Nazwa udzielonego wsparcia Miejsce (dokładny adres ze wskazaniem nr Sali) Data odbywania danego wsparcia Godziny, w których przeprowadzane jest dane wsparcie Imiona i nazwiska uczestników...