Aktualności

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniach 22-24.07.2019 zrealizowaliśmy cykl szkoleniowy dla grup inicjatywnych starających się o pozyskanie dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Szkolenia odbyły się w Nowogródku Pomorskim, a tematy szkoleń związane były z : metodytką tworzenia biznesplanu przedsiębiorstwa społecznego, zarządzania i marketingiem...

Szanowni Państwo, Rozpoczynamy szkolenia dla grup inicjatywnych ubiegających się o dotacje na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Szkolenia maja charakter obowiązkowy dla wszystkich członków grupy.  Terminy: 22.07, 23.07, 24.07.2019 (3 dni) Godziny trwania: od 9.00 do 16.00  Adres: Świetlica Wiejska - Nowogródek Pomorski (Plac Św. Floriana 8 Nowogródek Pomorski (obok dębu w...

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy listy rankingowe utworzone w związku procedurą rekrutacyjną projektu "SZOWES-OWES w regionie stargardzkim" dla grup inicjatywnych zainteresowanych wsparciem finansowym na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Lista rankingowa grup inicjatywnych zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Lista rankingowa grup inicjatywnych niezakwalifikowanych do udziału w projekcie.  ...

Szanowni Państwo, Przedstawiamy wyniki obrad Komisji Oceny Wniosków konkursu na mikrodotację w ramach projektu Mikrodotacje, Lokalne Przedsięwzięcia dla regionu stargardzkiego. Biuro projektu będzie się kontaktować w najbliższych dniach ze zwycięskimi wnioskodawcami celem przygotowania umowy o dofinansowanie. Wszystkim serdecznie dziekujemy za udział w konkursie FIO 2019 Listy Rankingowe...

Szanowni Państwo, z radością informujemy, że Gmina Banie oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkeigo organizacują Konferencję pt.: „TURYSTYKA SPOŁECZNA. ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH Z WYKORZYSTANIEM ZASOBÓW NATURALNYCH I HISTORYCZNYCH” Konferencja odbędzie się 29 maja 2019 r. (9.00 - 14.30) na dziedzińcu Zamku Joannitów w Swobnicy....

Szanowni Państwo, „4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Tkacka 19-22/303, 70-556 Szczecin poszukuje osoby do pracy w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim na stanowisku: Doradca podstawowy Oferta 4CCES Doradca podstawowy OWES-RST Doradca kluczowy: Oferta 4CCES Doradca kluczowy OWES-RST Kluczowy doradca biznesowy: Oferta 4CCES Kluczowy...