Aktualności

Szanowni Państwo,serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie OWES dla Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w ARMiR na podstawie  ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich prowadzących uproszczoną księgowość:Temat szkolenia:  Prowadzenie uproszczonej księgowości w Kołach Gospodyń WiejskichMiejsca szkoleń przydzielone są terytorialnie (na szkolenia zapraszamy...

Szanowni Państwo,serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie OWES:Temat szkolenia: Jak napisać projekt?- szkolenie praktyczne z zasad przygotowania dobrego projektu.Trener: Alicja StępniakTermin: 04.03.2020 r. godz. 9.00-16.00 Miejsce: Wiejski Dom Kultury w Tetyniu - Tetyń 64, 74-205Wypełnione wnioski szkoleniowe prosimy przesłać na adres: szkolenia@owes.es do 21.02.2020 r.Program szkolenia...

Szanowni Państwo,W dniu 25.01.2020 r., w Stargardzie, odbyło się szkolenie dla uczestników projektu pn. ,,Jak napisać projekt?- szkolenie praktyczne z zasad przygotowania dobrego projektu”. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej z naszego regionu.W pierwszej części szkolenia uczestnicy zapoznali się z zasadami weryfikacji...

Szanowni Państwo,w związku z dużym zainteresowaniem podmiotów ekonomii społecznej oraz grup inicjatywnych PS, przedłużamy termin zakończenia naboru wniosków na przyznanie dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach Działania 7.3 RPO WZP 2014-2020 do 04.02.2020 r, g. 16:00.w razie pytań i wątpliwości zapraszamy...

Szanowni Państwo,Mając na uwadze konieczność zapewnienia najwyższej jakości wsparcia w ramach wsparcia dotacyjnego OWES przekazujemy w załączeniu zaktualizowany REGULAMIN REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 7.3 RPO WZP 2014-2020 wraz ze zmienionymi załącznikami.Przedmiotowe zmiany dotyczą: 1) Karty...

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ / INSTYTUCJĘ ZGŁOSZONEGO DO PROJEKTU KORZYSTAJĄCEGO Z USŁUG E-WSPARCIA OWES (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art.13 i art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego mający siedzibę przy...