Aktualności

Szanowni Państwo, Informuje, że rozpoczęto konsultacje projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej” wraz z projektem „Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej” Uwagi można zgłaszać  zgodnie z...

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektów „SZOWES – OWES w regionie szczecineckim”, „SZOWES – OWES w regionie szczecińskim”, „SZOWES – OWES w regionie stargardzkim”, „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.3, nr umowy RPZP.07.03.00-32-K002/18, Fundacja Pod...

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu „SZOWES – OWES w regionie stargardzkim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.3, nr umowy RPZP.07.03.00-32-K002/18, Fundacja Pod Aniołem z siedzibą w Dobrzanach, ul. Zacisze 1b/4 zaprasza do składania ofert na zorganizowanie wydarzenia animacyjnego pn....

Szanowni Państwo, Ośrodek Wsparcie Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim przypomina, zachęca i zaprasza do kontaktu, oraz odwiedzin naszych Centrów Ekonomii Społecznej w Stargardzie, Przelewicach, Choszcznie i Gryfinie przedstawicieli Przedsiębiorstw Społecznych z subregionu stargardzkiego (powiaty choszczeński, gryfiński, myśliborski, pyrzycki i stargardzki). W naszych biurach dowiedzą się Państwo o...

Już po raz ósmy Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego przyzna tytuł „Lidera Ekonomii Społecznej” tym podmiotom, które najefektywniej w swojej działalności propagują ideę ekonomii społecznej. Niezmienne pozostały intencje organizatora aby wprowadzić trwałą zmianę w regionie, upowszechnić wiedzę o sposobach integracji społecznej i zawodowej w regionie, promować postawy...