Aktualności

Szanowni Państwo, Dnia 09.08.2021 rozpoczynamy nabór biznesplanów w projekcie “SZOWES-OWES w regionie stargardzkim” wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych. Czekamy na wnioski grup inicjatywnych, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie oraz uczestniczyły w wsparciu szkoleniowo – doradczym OWES. Nabór jest zamknięty i dotyczy tylko...

Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy harmonogram wsparcia OWES na miesiące Sierpień-Grudzień 2021 Szkolenia Lp. Nazwa szkolenia Miejsce szkolenia (dokładny adres ze wskazaniem nr Sali) Data szkolenia Godziny, w których przeprowadzane jest szkolenie Imię i nazwisko prowadzącego szkolenie Imiona i nazwiska uczestników projektu, biorących udział w szkoleniu Uwagi 1. “PROWADZENIE I ROZLICZENIE PROJEKTU”, ul. Czarnieckiego 2/3, pok. e, 73-110...

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na sygnały od Państwa zmieniamy termin realizacji szkolenia “Prowadzenie i rozliczenie projektu". Nowy termin to 21.08.2021 r. godz. 9.00, szkolenie jest w formule stacjonarnej, miejsce szkolenia: ul. Czarnieckiego 2/3, pok. e, 73-110 Stargard szczegóły w plikach poniżej: SZOWES zgłoszenie na szkolenie_Prowadzenie i rozliczenie projektów...

Szanowni Państwo, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzki wychodząc na przeciw oczekiwaniom podmiotów ekonomii społecznej serdecznie zaprasza na szkolenie pt. “Prowadzenie i rozliczenie projektu”, szkolenie odbędzie się w formule stacjonarnej Data szkolenia: 07.08.2021 r. Miejsce szkolenia: ul. Czarnieckiego 2/3, pok. e, 73-110 Stargard g. 9:00 Szkolenie odbędzie się  07.08.2021...

Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem procedury odwoławczej przekazujemy ostateczną listę rankingową wniosków o przyznanie środków finansowych (dotacji) na utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie stargardzkim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Ostateczna Lista Rankingowa...

Szanowni Państwo, poniżej ostateczna lista rankingowa grup inicjatywnych zakwalifikowanych do projektu "SZOWES-OWES W REGIONIE STARGARDZKIM”, wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych" Ostateczna lista rankingowa...

Szanowni Państwo, informujemy, że obecnie trwa nabór wniosków w ramach  Konkursu o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021.W tej edycji nagradzamy w ramach 5 kategorii: Kategoria I. Debiut roku II. Najlepszy pracodawca III. Sukces rynkowy IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS V. Społecznie odpowiedzialny samorząd Uprawniony Podmiot PES PES PES PES JST Dodatkowe wymagania Posiadanie osobowości...

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 202   Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą...