Aktualności

Szanowni Państw,Informujemy, że 06.09.2019 uczestniczyliśmy w Konferencji pt. "Perspektywy rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich w województwie zachodniopomorskim", która odbyła się przy okazji XXXII Barzkowickich Targów Rolnych "Agro Pomerania" 2019. Nasz OWES reprezentowany przez Animatora Pana Pawła Klimka oraz Koordynatora Merytorycznego Macieja Rębilasa uczestniczył w debacie "KGW...

Szanowni Państwo,Poniżej publikujemy wstępną listę rankingową wniosków o przyznanie środków finansowych na utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu SZOWES-OWES w regionie stargardzkim realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.Jednocześnie informujemy, że zgodnie z §6.2 pkt. 27 Regulaminu rekrutacji i przyznawania...

Szanowni Państwo,W związku z realizacją projektu SZOWES-OWES w regionie stargardzkim, Fundacja Pod Aniołem, poszukuje Animatorów Lokalnych – Wolontariuszy.Jeżeli chcesz mieć realny wpływ na swoje otoczenie lokalne, lubisz pracować z ludźmi, jesteś aktywny i dostrzegasz szanse rozwojowe swojej społeczności w oparciu o narzędzia ekonomii społecznej –...

Szanowni Państwo,Poniżej planowany harmonogram wsparcia OWES w regionie stargardzkim w miesiącu sierpniu oraz wrześniu. Wszelkie zmiany w planowanym wsparciu będziemy sygnalizować poprzez aktualizację poniższego harmonogramu.Lp. Nazwa udzielonego wsparcia Miejsce (dokładny adres ze wskazaniem nr Sali) Data odbywania danego wsparcia Godziny, w których przeprowadzane jest dane wsparcie Imiona i nazwiska uczestników...

Szanowni Państwo,Dnia 19.08.2019 rozpoczynamy nabór biznesplanów w projekcie "SZOWES-OWES w regionie stargardzkim" wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych.Czekamy na wnioski grup inicjatywnych, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie oraz uczestniczyły w wsparciu szkoleniowo - doradczym OWES.Nabór jest zamknięty i dotyczy tylko...

Szanowni Państwo,Dnia 12.08.2019 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego miał niezwykłą przyjemność współorganizować spotkanie sieciujące pt. "Kierunkowanie współpracy na rzecz rozwoju lokalnej oferty turystycznej". Spotkanie odbyło się w Centrum Aktywności i Dialogu w Przelewicach. Na spotkaniu zjawili się przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych oraz samorządu...