Aktualności

Szanowni Państwo,Informujemy, że w dniach 22-24.07.2019 zrealizowaliśmy cykl szkoleniowy dla grup inicjatywnych starających się o pozyskanie dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Szkolenia odbyły się w Nowogródku Pomorskim, a tematy szkoleń związane były z : metodytką tworzenia biznesplanu przedsiębiorstwa społecznego, zarządzania i marketingiem...

Szanowni Państwo,Rozpoczynamy szkolenia dla grup inicjatywnych ubiegających się o dotacje na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Szkolenia maja charakter obowiązkowy dla wszystkich członków grupy. Terminy: 22.07, 23.07, 24.07.2019 (3 dni) Godziny trwania: od 9.00 do 16.00  Adres: Świetlica Wiejska - Nowogródek Pomorski (Plac Św. Floriana 8 Nowogródek Pomorski (obok dębu w...

Szanowni Państwo,poniżej przedstawiamy listy rankingowe utworzone w związku procedurą rekrutacyjną projektu "SZOWES-OWES w regionie stargardzkim" dla grup inicjatywnych zainteresowanych wsparciem finansowym na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.Lista rankingowa grup inicjatywnych zakwalifikowanych do udziału w projekcie.Lista rankingowa grup inicjatywnych niezakwalifikowanych do udziału w projekcie. ...

Szanowni Państwo,Przedstawiamy wyniki obrad Komisji Oceny Wniosków konkursu na mikrodotację w ramach projektu Mikrodotacje, Lokalne Przedsięwzięcia dla regionu stargardzkiego.Biuro projektu będzie się kontaktować w najbliższych dniach ze zwycięskimi wnioskodawcami celem przygotowania umowy o dofinansowanie.Wszystkim serdecznie dziekujemy za udział w konkursieFIO 2019 Listy Rankingowe...