Opis dostępności biura CES CHOSZCZNO

Na wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie dostępności naszego biura CES Choszczno, oraz wszystkich kwestii związanych z dostępnością odpowie nasz asystent dostępności dla biura CES Choszczno Andrzej Smoliński tel. 507 488 527, ces.choszczno@owes.es, FB i Messenger https://www.facebook.com/owesregionstargardzki)

 

1. Opis sposobu dojazdu
PKP Stacja Choszczno – ul. Kolejowa 1 Choszczno, ok. 2,8 km pieszo,
Autem – dedykowane pojedyncze miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje bezpośrednio przed wejściem do budynku,

 

2. Wejście do budynku
Wejście od strony ulicy, parkingu Zakładu Aktywności Zawodowej. Drzwi jednoskrzydłowe, szerokie, otwierane na zewnątrz. Szerokie wejście. Wewnątrz budynku winda dostosowana do przewozu osób ze szczególnymi potrzebami (os. niewidome, os. poruszające się na wózku inwalidzkim). Wewnątrz budynku brak oznaczeń brejlowskich.

Wejście od strony ulicy. Wejście do budynku przez windę zlokalizowaną na parterze, bez barier w postaci stopni. Wejście do windy przez zadaszony hol, drzwi jednoskrzydłowe, szerokie, otwierane na zewnątrz. Winda przystosowana do przewozu osób ze szczególnymi potrzebami (os. niesłuszące, os. niewidome, os. poruszające się na wózku inwalidzkim). Wewnątrz budynku brak oznaczeń brejlowskich.

 

3. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
Brak innych dostosowań.

 

4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

 

5 Dostępność informacyjno – komunikacyjna.
A. Brak dostępu do tłumacza PJM na miejscu. Osoby zainteresowane mogą komunikować się z Ośrodkiem:
a. Za pośrednictwem osoby przybranej, przez którą rozumieć należy osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobą zainteresowaną do pomocy w załatwieniu sprawy.
b. Za pośrednictwem tłumacza. By skorzystać z tego rozwiązania prosimy o zgłoszenie tego nie później niż 3 dni przed dniem, gdy planuje się załatwić sprawę w OWES. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

B. Dostępność alternatywnych form kontaktu, środki wspierające komunikowanie się:
a) poczta elektroniczna ces.choszczno@owes.es,
b) przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych (tel. 507 488 527, profil FB https://www.facebook.com/owesregionstargardzki)
c) komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych – profil FB https://www.facebook.com/owesregionstargardzki

 

6. Pomieszczenia sanitarne
Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na tym samym piętrze co biuro CES Choszczno.