Opis dostępności biura CES GRYFINO

Na wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie dostępności naszego biura CES Gryfino, oraz wszystkich kwestii związanych z dostępnością odpowie nasz asystent dostępności dla biura CES Gryfino Pani Katsiaryna Sliadzeuskaya tel. 505 246 189, ces.gryfino@owes.es, FB i Messenger https://www.facebook.com/owesregionstargardzki

 

1. Opis sposobu dojazdu.
– PKP Dworzec ul. Sprzymierzonych 1 (1,4 km pieszo);
– Przystanek PKS ul. Szczecińska przy pl. Pamięci Sybiraków (ok. 500 m pieszo);
– Autem – miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się bezpośrednio na terenie posesji;
– Taksówką – brak w najbliższej okolicy postoju taksówek, w miejscowości Gryfino dostępne różne korporacje taksówkarskie.

 

2. Wejście do budynku.
Wejście od strony ulicy. Wejście do budynku przez windę zlokalizowaną na parterze, bez barier w postaci stopni. Wejście do windy przez zadaszony hol, drzwi jednoskrzydłowe, szerokie, otwierane na zewnątrz. Winda przystosowana do przewozu osób ze szczególnymi potrzebami (os. niesłyszące, os. niewidome, os. poruszające się na wózku inwalidzkim). Wewnątrz budynku brak oznaczeń brejlowskich.

 

3. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
Brak innych dostosowań.

 

4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

 

5. Dostępność informacyjno – komunikacyjna.
Brak dostępu do tłumacza PJM na miejscu. Osoby zainteresowane mogą komunikować się z Ośrodkiem:
a) Za pośrednictwem osoby przybranej, przez którą rozumieć należy osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobą zainteresowaną do pomocy w załatwieniu sprawy.
b) Za pośrednictwem tłumacza. By skorzystać z tego rozwiązania prosimy o zgłoszenie tego nie poźniej niż 3 dni przed dniem, gdy planuje się załatwić sprawę w OWES. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Dostępność alternatywnych form kontaktu, środki wspierające komunikowanie się.
a) poczta elektroniczna ces.gryfino@owes.es,
b) przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych (tel. 505 246 189, profil FB https://www.facebook.com/owesregionstargardzki)
c) komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych – profil FB https://www.facebook.com/owesregionstargardzki

 

6. Pomieszczenia sanitarne.
Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na tym samym piętrze co biuro CES Gryfino