Opis dostępności biura CES PRZELEWICE

Na wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie dostępności naszego biura CES Przelewice, oraz wszystkich kwestii związanych z dostępnością odpowie nasz asystent dostępności dla biura CES Przelewice Pan Piotr Sylwestrzak tel. 509 471 628, ces.przelewice@owes.es, FB i Messenger https://www.facebook.com/owesregionstargardzki)

 

1. Opis sposobu dojazdu
Autem – miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje bezpośrednio na parkingu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach.

 

2. Wejście do budynku
Wejście od strony parkingu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Biuro CES Przelewice znajduje się na parterze. Wejście do biura szerokie, pozbawione barier w postaci stopni. Wewnątrz biura brak oznaczeń brejlowskich.

 

3. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
Brak innych dostosowań.

 

4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

 

5 Dostępność informacyjno – komunikacyjna.
A. Brak dostępu do tłumacza PJM na miejscu. Osoby zainteresowane mogą komunikować się z Ośrodkiem:
a. Za pośrednictwem osoby przybranej, przez którą rozumieć należy osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobą zainteresowaną do pomocy w załatwieniu sprawy.
b. Za pośrednictwem tłumacza. By skorzystać z tego rozwiązania prosimy o zgłoszenie tego nie poźniej niż 3 dni przed dniem, gdy planuje się załatwić sprawę w OWES. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

B. Dostępność alternatywnych form kontaktu, środki wspierające komunikowanie się:
a) poczta elektroniczna ces.przelewice@owes.es,
b) przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych (Piotr Sylwestrzak tel. 509 471 628, profil FB https://www.facebook.com/owesregionstargardzki)
c) komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych – profil FB i Messenger https://www.facebook.com/owesregionstargardzki

 

6. Pomieszczenia sanitarne
Biuro CES Przelewice posiada toaletę dostosowaną dla osób z niepełnosprawnością.