Opis dostępności biura CES PYRZYCE

Na wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie dostępności naszego biura Centrum Ekonomii Społecznej (CES) Pyrzyce, oraz wszystkich kwestii związanych z dostępnością odpowie nasz asystent dostępności dla biura Centrum Ekonomii Społecznej (CES) Pyrzyce Pani Marta Winiarz.

 

Biuro Centrum Ekonomii Społecznej (CES) w Pyrzycach
Ul. Bogusława 3 lokal 4
74-200 Pyrzyce

 

Godziny pracy biura:
Środa 8:00 – 12:00
Czwartek 8:00 – 16:00

 

Kontakt do biura:
Telefon – 501 581 557
Adres poczty elektronicznej – ces.przyce@owes.es,
Media społecznościowe, w szczególności Facebook i Messenger – https://www.facebook.com/owesregionstargardzki

 

1. Opis sposobu dojazdu

Miasto Szczecin
Bus – przewoźnik prywatny Paan-bus, TRANSA,

Autem – brak wyodrębnionego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością w najbliższej odległości od biura,

 

2. Wejście do budynku
Wejście do budynku na rogu ulicy Księcia Bogusława X oraz ul. Kościuszki. Biuro CES Pyrzyce znajduje się na tzw. wysokim parterze tzn. że wejście do budynku jest na wysokości I piętra i prowadzi do niego ok. 10 kamiennych stopni. Wewnątrz biura brak oznaczeń brajlowskich. Budynek bez windy.

 

3. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
Brak innych dostosowań.

 

4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

 

5. Dostępność informacyjno – komunikacyjna.

Brak dostępu do tłumacza PJM na miejscu. Osoby zainteresowane mogą komunikować się z Ośrodkiem:
a) Za pośrednictwem osoby przybranej, przez którą rozumieć należy osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobą zainteresowaną do pomocy w załatwieniu sprawy.
Za pośrednictwem tłumacza. By skorzystać z tego rozwiązania prosimy o zgłoszenie tego nie później niż 3 dni przed dniem, gdy planuje się załatwić sprawę w OWES. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
b) Dostępność alternatywnych form kontaktu, środki wspierające komunikowanie się:

 

6. Pomieszczenia sanitarne
Biuro CES Pyrzyce nie posiada toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością.