Opis dostępności biura CES STARGARD

Na wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie dostępności naszego biura CES Stargard, oraz wszystkich kwestii związanych z dostępnością odpowie nasz asystent dostępności dla biura CES Stargard Tomasz Lalik tel. 509 193 649, ces.stargard@owes.es, FB i Messenger https://www.facebook.com/owesregionstargardzki)

 

1. Opis sposobu dojazdu
a) PKP Stacja Stargard – ul. Dworcowa 2, ok. 500 m pieszo,
b) Przystanek komunikacji miejskiej w Stargardzie – 10 m od biura, przystanek komunikacji miejskiej pn. Czarnieckiego – Pl. Wolności, linie autobusowe 2, 8, 9, 10, 12, 31, 32
c) Autem – dedykowane pojedyncze miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje bezpośrednio przed wejściem do budynku,

 

2. Wejście do budynku
Wejście od strony ulicy. Domofon – bez oznakowań brejlowskich, bez komunikatów odczytywanych głosowo. Biuro CES Stargard znajduje się na I piętrze. Brak windy. Stopnie schodów proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone w jednostronną poręcz. Wewnątrz biura brak oznaczeń brejlowskich.

 

3. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
Brak windy. Brak innych dostosowań.

 

4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

 

5. Dostępność informacyjno – komunikacyjna.
A. Brak dostępu do tłumacza PJM na miejscu. Osoby zainteresowane mogą komunikować się z Ośrodkiem:
a) Za pośrednictwem osoby przybranej, przez którą rozumieć należy osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobą zainteresowaną do pomocy w załatwieniu sprawy.
b) Za pośrednictwem tłumacza. By skorzystać z tego rozwiązania prosimy o zgłoszenie tego nie później niż 3 dni przed dniem, gdy planuje się załatwić sprawę w OWES. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

B. Dostępność alternatywnych form kontaktu, środki wspierające komunikowanie się:
a) poczta elektroniczna ces.stargard@owes.es,
b) przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych (Tomasz Lalik tel. 509 193 649, profil FB https://www.facebook.com/owesregionstargardzki)
c) komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych – profil FB i Messenger https://www.facebook.com/owesregionstargardzki

 

6. Pomieszczenia sanitarne
Biuro CES Stargard nie posiada toalety dostosowanej do osób z niepełnosprawnością.