Dotację dla przedsiębiorstw społecznych

DLA OSÓB CHCĄCYCH STWORZYĆ NOWE MIEJSCA PRACY:

 

Dotacje na utworzenie miejsca pracy mogą zostać sfinansowane ze środków Powiatowych Urzędów Pracy, jak i ze środków Unii Europejskiej.

Do kogo są skierowane?

  • Osoby fizyczne zainteresowane utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego, w tym spółdzielni socjalnej.
  • Podmioty uprawnione do utworzenia przedsiębiorstwa społecznego, w tym spółdzielni socjalnej.
  • Podmioty ekonomii społecznej.

Oferujemy:

  • wsparcie doradcze, w tym doradztwo biznesowe w celu opracowania założeń biznesowych przedsięwzięcia,
  • szkolenia, umożliwiające zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego,
  • wsparcie merytoryczne w przygotowaniu wniosku o dotację,
  • wsparcie doradcze w procesie uruchamiania i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego/powstawania miejsca pracy.

Poza tym:
Podmioty ekonomii społecznej mogą ubiegać się o pożyczkę na preferencyjnych warunkach udzielaną przez Towarzystwo Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (TISE).
Więcej szczegółów: www.tise.pl