Mikrodotacje

MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2020

Projekt MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2020 dofinansowany jest jest z środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020. Celem głównym zadania publicznego jest wzrost poczucia „sprawczości”, aktywności obywatelskiej mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego przez aktywizację i integrację w zakresie działań pożytku publicznego mieszkańców poprzez: podniesienie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu pozyskiwania środków na działania – wśród co najmniej 52 lokalnych liderów oraz realizację oddolnych inicjatyw przy wykorzystaniu minimum 52 mikrodotacji w okresie I.2020-XI.2020

 

Mikrodotacje
udzielane w konkursie ofert przeznaczone będą na rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych oraz wzmocnienie potencjału młodych organizacji pozarządowych. Główne zadania przewidziane w okresie realizacji projektu to promocja zachowań obywatelskich oraz inicjatyw oddolnych, przeprowadzenie działań animacyjnych z liderami lokalnymi, ogłoszenie i przeprowadzenie konkursów ofert na mikrodotacje, a także wsparcie beneficjentów w procesie przygotowania wniosków i rozliczania dotacji.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie. Za realizację zadań w subregionie stargardzkim (powiaty: stargardzki, gryfiński, choszczeński, pyrzycki i myśliborski) odpowiedzialny jest partner Fundacja Pod Aniołem. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Panem Tomaszem Lalikiem, który pełni funkcję Animatora na wskazanym obszarze – tel. 789 485 036, tomasz.lalik@mikrodotacje.org.

Aktualności, Zdjęcia, Dobre Praktyki oraz szereg innych informacji na stronie projektu:
www.mikrodotacje.org