Kilka słów o OWES

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMI SPOŁECZNEJ DLA REGIONU STARGARDZKIEGO

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego (OWES) ma na celu kompleksowe wsparcie oraz wzmocnienie potencjału lokalnego sektora ekonomii społecznej i poszerzenie zakresu działań podmiotów ekonomii społecznej (PES). Realizowany jest na terenie wszystkich gmin z obszaru powiatu: choszczeńskiego, gryfińskiego, pyrzyckiego, stargardzkiego i myśliborskiego województwa zachodniopomorskiego.

 

Wsparcie OWES skierowane jest zarówno do podmiotów ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszeń, centrów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, spółdzielni socjalnych), jak i do osób fizycznych i osób prawnych chcących założyć taki podmiot, w tym organizację pozarządową lub spółdzielnię socjalną. Naszym celem jest pomoc dedykowana istniejącym już podmiotom oraz utworzenie nowych.

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego stanowi część Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (SZOWES).

 

SZOWES skupia cztery Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej obejmujące swym oddziaływaniem i wsparciem obszar województwa zachodniopomorskiego:

owes_region_koszalinski

OWES dla regionu koszalińskiego

owes_region_stargardzki

OWES dla regionu stargardzkiego

owes_region_szczeciniecki

OWES dla regionu szczecineckiego

owes_region_szczecinski

OWES dla regionu szczecińskiego

W ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego funkcjonuje CES Stargard, prowadzone przez Fundację Pod Aniołem,

Zapraszamy do korzystania
z naszego wsparcia i kontaktu!

SZOWES TO…

 

SIEĆ ZACHODNIOPOMORSKA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ skupiająca cztery Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej obejmujące swym oddziaływaniem i wsparciem obszar województwa zachodniopomorskiego.

Misją SZOWES jest promowanie idei ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej oraz wspieranie rozwoju lokalnego poprzez kompleksowe wsparcie oraz wzmocnienie potencjału podmiotów ekonomii społecznej (PES).

Oferta SZOWES stanowi odpowiedź na potrzeby lokalnych środowisk, zakłada aktywizację lokalnych środowisk oraz inwestycję w przedsięwzięcia mające na celu wykorzystanie nisz rynkowych, lokalnych zasobów i umożliwiające – poprzez rozwój sektora ekonomii społecznej – angażowanie osób, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.