Wydarzenia i Wizyty Studyjne

POBUDZAMY LOKALNE SPOŁECZNOŚCI

 

WYDARZENIA ANIMACYJNE (targi, debaty, seminaria), czyli coś, co możemy zrobić wspólnie, włączając lokalną społeczność, organizacje i podmioty, propagując idee ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, oraz stworzenia środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej.

 

SOCJETA.ES –> Dołącz z nami do gry!

Szukaj nas podczas lokalnych wydarzeń, festynów i targów i poznaj z nami ekonomię społeczną.

 

 

WIZYTY STUDYJNE, czyli dobre praktyki w sektorze ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w regionie i kraju.