Aktualności

Szanowni Państwo, Informujemy, iż z dniem 1 lipca 2024 r. uruchamiamy nabór wniosków na udzielenie finansowego wsparcia reintegracyjnego. Finansowe wsparcie reintegracyjne możliwe jest do uzyskania na zatrudnioną osobę zagrożoną wykluczeniem społecznym, o której mowa w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2022r. o ekonomii społecznej z art. 2...

Szanowni Państwo, Informujemy o aktualizacji regulaminów projektu. Nowe wersje regulaminów obowiązują od dnia 1 lipca 2024 r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Regulamin uczestnictwa w projekcie SZOWES 2023-2027 ver 1.2 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RUP Formularz zgłoszeniowy dla osoby fizycznej ver 1.2 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO RUP Formularz zgłoszeniowy dla podmiotu...

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończonych obradach Komisji Oceny Wniosków. Komisja dokonała oceny wniosków  o  przyznanie środków na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie stargardzkim PLUS” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków Europejskiego...

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończonych obradach Komisji Oceny Wniosków. Komisja dokonała oceny wniosków  o  przyznanie środków na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie stargardzkim PLUS” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków Europejskiego...

Szanowni Państwo, Informujemy o aktualizacji regulaminów projektu. Nowe wersje regulaminów obowiązują od dnia 15 kwietnia 2024 r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Regulamin uczestnictwa w projekcie SZOWES 2023-2027 ver 1.1 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RUP Formularz zgłoszeniowy dla osoby fizycznej ver1.1 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO RUP Formularz zgłoszeniowy dla podmiotu lub...

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończonych obradach Komisji Oceny Wniosków. Komisja dokonała oceny wniosków  o  przyznanie środków na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie stargardzkim PLUS” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków Europejskiego...

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończonych obradach Komisji Oceny Wniosków. Komisja dokonała oceny wniosków  o  przyznanie środków na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie stargardzkim PLUS” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków Europejskiego...

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończonych obradach Komisji Oceny Wniosków  o  przyznanie środków na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie stargardzkim PLUS” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Nr...

Szanowni Państwo, Dnia 22.01.2024 r. rozpoczynamy nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu "SZOWES - OWES w regionie stargardzkim PLUS" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,...

Od 01.10.2023 roku mamy przyjemność realizować projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Europejskiego Funduszu Społecznego + pn. "SZOWES-OWES w regionie stargardzkim PLUS". Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami. Zapraszamy do kontaktu i wspólnego działania! Regulamin uczestnictwa w projekcie...