Aktualności

Szanowni Państwo, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim ma przyjemność zaprosić przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z subregionu stargardzkiego na nowy cykl szkoleniowy Akademia kompetencji OWES  - Prawo pracy, organizacja wewnętrzna i przepływy pieniężne w podmiotach ekonomii społecznej. w ramach projektu „SZOWES-OWES w regionie stargardzkim” (RPZP.07.03.00-32-K001/18). Tym razem...

Szanowni Państwo, Informujemy, że szkolenie planowane na 10.12.2022 r. "Prawo zamówień publicznych dla podmiotów ekonomii społecznej." zostaje odwołane na bezpośrednie prośby uczestników szkolenia. Szkolenie zostanie zaplanowane i zrealizowane w I kwartale 2022 roku W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt....

Szanowni Państwo, Poniżej prezentujemy zaktualizowany harmonogram wsparcia OWES.   lp data godzina Rodzaj wsparcia Miejsce 1 26.11.2022 09:00 Szkolenie: Rodzaje umów w obrocie gospodarczym – zobowiązania część szczegółowa. Biuro OWES w Stargardzie 2 29.11.2022 12:00 Animacja - Gala Plebiscytu "Równa Firma" Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Sala konferencyjna. 3 08.12.2022 10:00 Animacja – I Forum Osób z Niepełnosprawnościami w powiecie gryfińskim Warsztat Terapii Zajęciowej w Goszkowie 4 10.12.2022 09:00 Szkolenie: Prawo zamówień...

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończonych obradach Komisji Oceny Wniosków – Biznesplanów w ramach projektu „SZOWES-OWES w regionie stargardzkim” poniżej publikujemy wstępną listę rankingową. Z zainteresowanymi podmiotami ekonomii społecznej będziemy kontaktować się indywidualnie. Wstępna lista rankingowa 20221117...

HARMONOGRAM WSPARCIA Harmonogram uwzględnia planowane wsparcie w ramach projektu SZOWES-OWES w regionie stargardzkim w okresie Listopad – Grudzień 2022 r.. O wszelkich odstępstwach od wydarzeń zaplanowanych w harmonogramie jak i o nowych wydarzeniach informujemy na stronie www.owes.es w zakładce aktualności. lp data godzina Rodzaj wsparcia Miejsce 1 02.11.2022 08:00 Otwarcie naboru biznesplanów w ramach...

Szanowni Państwo, Dnia 02.11.2022 rozpoczynamy  VII Nabór Biznesplanów w projekcie “SZOWES-OWES w regionie stargardzkim” wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych. Czekamy na wnioski grup inicjatywnych, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie. Nabór jest zamknięty i dotyczy tylko tych podmiotów, które w marcu br. przystąpiły...

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy listy rankingowe utworzone w związku z procedurą rekrutacyjną projektu “SZOWES-OWES w regionie stargardzkim” dla grup inicjatywnych zainteresowanych wsparciem finansowym na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych: [OWES] Wstępna Lista Rankingowa 20221031 Przypominamy, że grupy inicjatywne mają możliwość otrzymania drogą mailową kserokopii kart ocen formularzy...

Szanowni Państwo, w dniu 03.10.2022 r.. rozpoczynamy VII nabór wniosków (grup inicjatywnych) na przyznanie dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu  pt. “SZOWES – OWES w regionie stargardzkim”, który trwać będzie do dnia 25 października 2022 do godz. 15:00 O dotacje mogą ubiegać...