Rekrutacja na nowy cykl szkoleń prawnych, finansowych i organizacyjnych

Rekrutacja na nowy cykl szkoleń prawnych, finansowych i organizacyjnych

Szanowni Państwo,

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim ma przyjemność zaprosić przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z subregionu stargardzkiego na nowy cykl szkoleniowy Akademia kompetencji OWES  – Prawo pracy, organizacja wewnętrzna i przepływy pieniężne w podmiotach ekonomii społecznej. w ramach projektu „SZOWES-OWES w regionie stargardzkim” (RPZP.07.03.00-32-K001/18).

Tym razem tematyka szkoleń dotyczy prawa pracy, organizacji wewnętrznej w PES, przepływów finansowych w organizacji oraz pisania projektów.

Szczegóły w załączonym formularzu zgłoszeniowym.

SZOWES-zgloszenie-na-szkolenie-Szkolenia Prawne

Rekrutacja trwa do 23.01.2023, oryginał formularza należy dodstarczyć do biura projektu w Szczecinie lub Stargardzie lub wysłać skan na szkolenia@owes.es

Informacji nt. szkoleń udziela Marta Winiarz, marta.winiarz@owes.es, tel. 697 535 591